เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนเส้นขอบของรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนสีของเส้นขอบ

คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

เปลี่ยนความหนาของเส้นขอบ

ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ

ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

การเอาเส้นขอบออกจากรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ จากนั้นคลิก ไม่มีเส้น

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบพื้นหลังของเอกสาร

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบหน้ากระดาษ

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนเส้นขอบของรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนสีของเส้นขอบ

คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

เปลี่ยนความหนาของเส้นขอบ

ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ

ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

การเอาเส้นขอบออกจากรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ จากนั้นคลิก ไม่มีเส้น

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

การเพิ่มเส้นขอบลงในสไลด์

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนเส้นขอบของรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนสีของเส้นขอบ

คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

เปลี่ยนความหนาของเส้นขอบ

ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นคลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ

ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

การเอาเส้นขอบออกจากรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ภายใต้ สไตล์รูปภาพ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ จากนั้นคลิก ไม่มีเส้น

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนหรือนำเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×