เปลี่ยนหรือตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น

เมื่อคุณตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น เอกสารใหม่ทุกๆ ฉบับที่คุณเปิดจะใช้การตั้งค่าฟอนต์ที่คุณเลือกและตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น ฟอนต์เริ่มต้นจะใช้กับเอกสารใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตที่ใช้งานอยู่ ซึ่งมักจะเป็น Normal.dotm คุณสามารถสร้างเทมเพลตอื่นเพื่อใช้การตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นแบบอื่นได้

หมายเหตุ: ใน Word คุณยังสามารถจัดรูปแบบทั้งเอกสารได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว เพื่อให้มีลักษณะที่เป็นมืออาชีพและสมัยใหม่ โดยการนำธีมมาใช้กับเอกสาร ธีมของเอกสารคือ ชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบที่รวมไปถึงแบบแผนชุดสี (ชุดสี) แบบแผนชุดฟอนต์ (ชุดฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อความของข้อความ) และแบบแผนชุดเอฟเฟ็กต์ (ชุดเอฟเฟ็กต์เส้นและสีเติม)

ตั้งฟอนต์เริ่มต้น

เริ่มต้นด้วยเอกสารเปล่า หรือถ้าเอกสารของคุณมีข้อความที่จัดรูปแบบด้วยคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้อยู่แล้ว ให้เลือกข้อความนั้น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ แล้วคลิกแท็บ ฟอนต์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการนำไปใช้กับฟอนต์เริ่มต้น เช่น สไตล์ฟอนต์และขนาดฟอนต์ ถ้าคุณเลือกข้อความในขั้นตอนที่ 1 คุณสมบัติของข้อความที่เลือกจะถูกตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ

  ตั้งค่าตัวเลือกฟอนต์ของคุณ จากนั้นคลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อทำให้เป็นค่าเริ่มต้น
 3. คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น และตั้งขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงของคุณ:

  • เลือก เฉพาะเอกสารนี้ใช่ไหม ถ้าคุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้กับเอกสารปัจจุบันเท่านั้น

  • เลือก เอกสารทั้งหมดยึดตามเทมเพลต Normal .dotm ใช่ไหม ถ้าคุณต้องการนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้กับเอกสารที่ยึดตามเทมเพลต Normal

   เลือกขอบเขตที่คุณต้องการให้ฟอนต์นี้เป็นค่าเริ่มต้น
 4. คลิก ตกลง เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย > สเตชันเนอรีและฟอนต์...

 2. เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • ข้อความจดหมายใหม่ - ตั้งฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความต้นฉบับที่คุณเขียน

  • ตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ - คุณสามารถมีฟอนต์ที่ต่างกันบนข้อความที่คุณส่งต่อหรือตอบกลับ การตั้งค่านี้จะใช้สำหรับกล่องกาเครื่องหมายสองกล่องที่ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายข้อคิดเห็นของคุณด้วยชื่อของคุณ (หรือข้อความอื่นๆ) หรือด้วยสีต่างๆ ของข้อความ

  • สร้างและอ่านข้อความธรรมดา - ข้อความธรรมดาจะได้รับโดยบุคคลอื่นที่มีฟอนต์มาตรฐาน แต่ถ้าคุณต้องการใช้ฟอนต์ที่สวยงามกว่าเมื่อคุณกำลังเขียนข้อความ คุณก็สามารถทำได้ เพียงทำความเข้าใจว่าฟอนต์นั้นจะไม่ถูกส่งไปกับข้อความ

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการนำไปใช้กับฟอนต์เริ่มต้น เช่น สไตล์ฟอนต์และขนาดฟอนต์

 4. คลิก ตกลง ตลอดการทำงานเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นในเทมเพลตใดก็ตาม หมายถึงฟอนต์นั้นจะถูกใช้ในเอกสารใหม่ที่ใช้เทมเพลตนั้นทุกครั้ง เช่น ฟอนต์เริ่มต้นของเอกสารเปล่าใหม่คือ ใช้ตามเทมเพลต Normal

 1. เปิดเทมเพลตหรือเอกสารที่ใช้เทมเพลตที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ฟอนต์ จากนั้นคลิกแท็บ ฟอนต์

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: สไตล์ส่วนใหญ่ใน Word จะใช้สไตล์ปกติ การเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นจะเปลี่ยนสไตล์ปกติด้วย ซึ่งจะมีผลกับสไตล์อื่นๆ ที่สร้างจากสไตล์เริ่มต้น

เปลี่ยนระยะห่างอักขระเริ่มต้น

การเปลี่ยนระยะห่างอักขระเริ่มต้นในเทมเพลตใดก็ตาม หมายถึงการตั้งค่ามาตราส่วน ระยะห่าง ตำแหน่ง การจัดช่องไฟ และคุณลักษณะการพิมพ์อื่นๆ ถูกใช้ในเอกสารใหม่ที่ใช้เทมเพลตนั้นทุกครั้ง เช่น ระยะห่างอักขระเริ่มต้นของเอกสารเปล่าใหม่คือ ใช้ตามเทมเพลต Normal

 1. เปิดเทมเพลตหรือเอกสารที่ใช้เทมเพลตที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ฟอนต์ จากนั้นคลิกแท็บ ขั้นสูง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ค่าเริ่มต้น

เปลี่ยนระยะขอบเริ่มต้น

การเปลี่ยนระยะขอบเริ่มต้นในเทมเพลตใดก็ตาม หมายถึงการตั้งค่าระยะขอบจะถูกใช้ในเอกสารใหม่ที่ใช้เทมเพลตนั้นทุกครั้ง เช่น ระยะขอบของเอกสารเปล่าใหม่คือ ใช้ตามเทมเพลต Normal

 1. เปิดเทมเพลตหรือเอกสารที่ใช้เทมเพลตที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เอกสาร จากนั้นคลิกแท็บ ระยะขอบ

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ค่าเริ่มต้น

เปลี่ยนเค้าโครงเริ่มต้น

การเปลี่ยนเค้าโรงเริ่มต้นในเทมเพลตใดๆ ก็ตาม หมายถึงตัวแบ่งส่วน หัวกระดาษและท้ายกระดาษ และแอตทริบิวต์เค้าโครงอื่นๆ จะถูกใช้ในเอกสารใหม่ที่ใช้เทมเพลตนั้นทุกครั้ง เช่น แอตทริบิวต์เค้าโครงของเอกสารเปล่าใหม่คือ ใช้ตามเทมเพลต Normal

 1. เปิดเทมเพลตหรือเอกสารที่ใช้เทมเพลตที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เอกสาร จากนั้นคลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ค่าเริ่มต้น

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นอื่นๆ ในเทมเพลต Normal

คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลต Normal และเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับลักษณะต่างๆ ของเอกสาร เช่น การจัดรูปแบบข้อความ การจัดรูปแบบย่อหน้า การจัดรูปแบบเอกสาร สไตล์ ข้อความ รูปภาพ รายการข้อความอัตโนมัติ และแป้นพิมพ์ลัดได้ ถ้าต้องการเปลี่ยน Normal.dotm คุณต้องเปิดไฟล์ใน Word ถ้าคุณเปิด Normal.dotm จากตัวค้นหา Word จะสร้างเอกสารเปล่าใหม่ตามเทมเพลต

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เรียกดูโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ Normal.dotm

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Word 2016 for Mac ให้ไปที่ /Users/username/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content/Templates

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Word for Mac 2011 ให้ไปที่ /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X เวอร์ชัน 10.7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการค้นหาโฟลเดอร์ไลบรารีจากกล่องโต้ตอบ เปิด ให้กด COMMAND + SHIFT + G และในกล่อง ไปที่โฟลเดอร์ ให้พิมพ์ ~/Library

 3. ดับเบิลคลิก Normal.dotm เทมเพลต Normal จะเปิดขึ้น

 4. ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในเทมเพลต Normal

 5. บันทึกแล้วปิดเทมเพลต Normal

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมเทมเพลต Normal ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลไฟล์เป็นระยะๆ ถ้าต้องการสำรองข้อมูลเทมเพลต Normal ของคุณ ให้คัดลอกไฟล์จากนั้นตั้งชื่อใหม่ หรือย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

  • คุณสามารถจัดรูปแบบทั้งเอกสารได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว เพื่อให้มีลักษณะที่เป็นมืออาชีพและสมัยใหม่ โดยการใช้ธีมเอกสาร ธีมเอกสารคือ ชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบที่รวมไปถึงแบบแผนชุดสี (ชุดสี) แบบแผนชุดฟอนต์ (ชุดฟอนต์สำหรับหัวเรื่องและเนื้อความของข้อความ) และแบบแผนชุดเอฟเฟ็กต์ (ชุดเอฟเฟ็กต์เส้นและสีเติม) เมื่อต้องการใช้ธีม:

   • ใน Word 2016 for Mac บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ธีม แล้วเลือกธีม

   • ใน Word for Mac 2011 บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ธีม ให้คลิก ธีม แล้วเลือกธีม

ดูเพิ่มเติม

สร้างและใช้เทมเพลตของคุณเอง

คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณได้ แต่ในครั้งถัดไปที่คุณสร้างเอกสารเปล่าใหม่ Word Online จะเปลี่ยนกลับเป็น Calibri 11 พอยต์ ถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่จากเทมเพลต เอกสารอาจมีฟอนต์เริ่มต้นที่แตกต่างกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×