เปลี่ยนหน่วยการวัดสำหรับเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Excel for Mac ใช้หน่วยวัดมาตรฐาน เช่นนิ้วและพิกเซล เพื่อสร้างความกว้างของคอลัมน์ ความสูงของแถว และ graduations ของไม้บรรทัดแนวนอน และแนวตั้งแผ่นงาน

คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยวัดเริ่มต้นสำหรับไม้บรรทัด

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไม้บรรทัดบนแผ่นงานของคุณ บนเมนูมุมมอง คลิกเค้าโครงหน้ากระดาษ แล้ว คลิ กไม้บรรทัด

  1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้เขียน คลิกทั่วไป ไอคอนทั่วไปจะแสดงใน การกำหนดลักษณะ ของ Outlook  

  3. บนเมนูหน่วยของไม้บรรทัด คลิกหน่วยการวัดที่คุณต้องการใช้

    เคล็ดลับ: คุณยังสามารถดูความกว้างของคอลัมน์ได้ โดยการลากตัวคั่นคอลัมน์บนแผ่นงาน แล้วสังเกตคำแนะนำบนหน้าจอ ขณะที่คุณลาก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×