เปลี่ยนสไตล์หรือขนาดฟอนต์สำหรับทั้งแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เปลี่ยนฟอนต์หรือขนาดฟอนต์สำหรับทั้งเวิร์กชีต จะคล้ายคลึงกับวิธีคุณเปลี่ยนแบบอักษรที่จัดรูปแบบเซลล์หรือช่วงของเซลล์ ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เลือกปุ่มทั้งหมดเพื่อเลือกเวิร์กชีตทั้งหมด

  แป้นพิมพ์ลัด: คุณยังสามารถกด Ctrl + A เพื่อเลือกทั้งแผ่นงาน ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูล กด Ctrl + A สองครั้ง

  หมายเหตุ: ถ้ามีป้องกันแผ่นงาน คุณอาจไม่สามารถเลือกได้

 2. บนแท็บหน้าแรก ทำต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากฟอนต์ และเลือกแบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากขนาดฟอนต์ และเลือกขนาดฟอนต์

   เคล็ดลับ: คุณสามารถแสดงตัวอย่างฟอนต์หรือขนาดก่อนเลือกนั้น เลือกเซลล์ที่ มีข้อมูลคุณต้องการจัดรูปแบบและตัวใดตัวหนึ่งชี้ไปยังสไตล์ฟอนต์ หรือขนาด หรือเลื่อนลงไปรายการทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นหรือขนาดสำหรับทั้งเวิร์กบุ๊ก ดูเปลี่ยนแบบอักษรเริ่มต้นใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×