เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการใช้สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอื่นที่ไม่ใช่วงกลมสีดำ ให้ทำดังนี้

  1. เลือกทั้งรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะไม่ปรากฏว่าเลือกแล้ว

    ตัวอย่างรายการที่ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยวงกลมสีดำ

  2. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

    ไอคอนสัญลักษณ์จะถูกเน้นบนแท็บหน้าแรก

  3. เลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอื่นจากรายการ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ใช้ล่าสุด หรือ ไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

    แท็บหน้าแรก ด้วยแกลเลอรีสัญลักษณ์จะแสดงขึ้น

หมายเหตุ: ถ้าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อคุณต้องการไม่ได้อยู่ในไลบรารี คลิกกำหนดสัญลักษณ์ใหม่ แล้ว คลิ กแบบอักษรสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ หรือรูปภาพ เพื่อเพิ่มสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่ลงในไลบรารี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×