เปลี่ยนสี สไตล์ และเค้าโครงของแผนผังองค์กร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างแผนผังองค์กรโดยใช้ SmartArt แล้ว คุณอาจต้องการเปลี่ยนสี สไตล์ หรือเค้าโครง

ตัวอย่าง    เปลี่ยนสี เพิ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติ และเปลี่ยนเค้าโครงของแผนผังองค์กร

ก่อนทำ: แผนผังองค์กรที่มีอยู่ ลูกศรเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง หลัง: สีใหม่ เอฟเฟ็กต์สามมิติ และเค้าโครงแผนผังองค์กรอื่นๆ

  1. คลิกขวาที่แผนผังองค์กรที่มีอยู่บนสไลด์

  2. คลิก สไตล์, สี หรือ เค้าโครง

    คลิกขวาแล้วเลือก สไตล์ สี หรือเค้าโครง

  3. เลือก สไตล์ สี หรือเค้าโครงที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดขนาดของแผนผังองค์กรของคุณ ให้ดูที่ ปรับขนาดแผนผังองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×