เปลี่ยนสี สไตล์ หรือเค้าโครงของไทม์ไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างไทม์ไลน์โดยใช้ SmartArt แล้ว คุณอาจต้องการเปลี่ยนสี สไตล์ หรือเค้าโครง

สร้างไทม์ไลน์

  1. คลิกขวาที่ไทม์ไลน์ที่มีอยู่บนสไลด์

  2. คลิก สไตล์, สี หรือ เค้าโครง แล้วเลือกไทม์ไลน์ที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสไตล์ สี หรือเค้าโครง

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของไทม์ไลน์ของคุณ ให้ดู ปรับขนาดไทม์ไลน์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×