เปลี่ยนสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของรูปร่างเส้นได้ โดยการเปลี่ยนสี สไตล์เส้น หรือน้ำหนัก คุณยังสามารถนำสไตล์ด่วนกำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเส้นของคุณได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: รูปร่างเส้นเป็นเส้นที่ใส่ โดยการคลิกปุ่มรูปร่าง บนแท็บแทรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกบรรทัด ดูที่การเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปร่าง

เพิ่มสไตล์ด่วนลงในเส้น

สไตล์ด่วนสำหรับเส้นรวมสีของธีมจากธีมเอกสาร เงา สไตล์เส้น ไล่ระดับสี และเปอร์สเปคทีฟ (สามมิติ) แบบสามมิติ ลองใช้สไตล์ด่วนต่าง ๆ จนกว่าคุณค้นหาห้องที่คุณชอบ

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น เลือกบรรทัดแรก จากนั้น กด ค้าง คำสั่ง ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง แล้ว คลิ กสไตล์ด่วนที่คุณต้องการสำหรับเส้น

  แท็บรูปแบบรูปร่างที่ มีเส้นแกลเลอรี

  เมื่อต้องการดูลักษณะด่วนเพิ่มเติม คลิกลูกศรที่ด้านล่างของแกลเลอรีสไตล์ด่วน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปร่าง ให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกเส้น

เปลี่ยนสีของเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น เลือกบรรทัดแรก จากนั้น กด ค้าง คำสั่ง ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

  แท็บรูปแบบรูปร่างที่ มีตัวเลือกเส้นกรอบรูปร่างที่ถูกเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปร่าง ให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกเส้น

  เมื่อต้องการใช้สีที่ไม่สีของธีม คลิกสีกรอบเพิ่มเติม ทางแล้ว คลิกสีคุณต้องการ คุณยังสามารถผสมสีของคุณเองโดยใช้ล้อสีหรือชุดแบบสี สีที่กำหนดเองจะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง

ทำให้เส้นเป็นเส้นประ

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น เลือกบรรทัดแรก จากนั้น กด ค้าง คำสั่ง ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง ชี้ไปที่เส้นประ แล้ว คลิกสไตล์คุณต้องการ

  แท็บรูปแบบรูปร่างที่ มีเส้นกรอบรูปร่างถูกเน้น และเส้นประรายการเมนู

 3. เมื่อต้องการสร้างสไตล์แบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เปลี่ยนน้ำหนักของเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลายเส้น เลือกบรรทัดแรก จากนั้น กด ค้าง คำสั่ง ในขณะที่คุณเลือกเส้นอื่น

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง ชี้ไปที่น้ำหนัก แล้ว คลิ กน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการสร้างน้ำหนักเส้นแบบกำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการวาดเส้นคู่ ให้วาดเส้นหนึ่งเส้น คัดลอกแล้ววางเส้นที่สองถัดจากเส้นแรก จากนั้นจัดกลุ่มสองเส้นนี้เข้าด้วยกัน

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเส้น

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่ เส้นและตัวเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

 2. ในเอกสารของคุณ กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้ววาดเส้นตรงจุดที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

เปลี่ยนสไตล์เส้น

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง (บรรทัด)

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีของเส้น

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้น ปุ่ม สีเส้นขอบ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

เปลี่ยนความกว้างของเส้น

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้น ปุ่ม สีเส้นขอบ ชี้ไปที่ นํ้าหนัก แล้วคลิกความกว้างที่คุณต้องการ

เพิ่มลูกศรไปยังส่วนปลายของเส้น

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้น ปุ่ม สีเส้นขอบ ชี้ไปที่ ลูกศร แล้วคลิกลูกศรที่คุณต้องการ

วาดเส้นแบบกำหนดเอง

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่ เส้นและตัวเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก การเขียน ปุ่มการเขียน

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

 2. ในเอกสารของคุณ กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้ววาดเส้นตรงจุดที่คุณต้องการ

ลบผู้เส้น

 • คลิกเส้นที่คุณต้องการลบ จากนั้นบนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ตัด ปุ่ม ตัด

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเส้น

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่ เส้นและตัวเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. ในเอกสารของคุณ กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้ววาดเส้นตรงจุดที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

เปลี่ยนสไตล์เส้น

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง (บรรทัด)

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีของเส้น

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้น ปุ่ม สีเส้นขอบ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

เปลี่ยนความกว้างของเส้น

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้น ปุ่ม สีเส้นขอบ ชี้ไปที่ นํ้าหนัก แล้วคลิกความกว้างที่คุณต้องการ

เพิ่มลูกศรไปยังส่วนปลายของเส้น

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้น ปุ่ม สีเส้นขอบ ชี้ไปที่ ลูกศร แล้วคลิกลูกศรที่คุณต้องการ

วาดเส้นแบบกำหนดเอง

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่ เส้นและตัวเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก การเขียน ปุ่มการเขียน

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. ในเอกสารของคุณ กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้ววาดเส้นตรงจุดที่คุณต้องการ

ลบผู้เส้น

 • คลิกเส้นที่คุณต้องการลบ จากนั้นบนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ตัด ปุ่ม ตัด

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเส้น

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิก รูปร่าง แท็บรูปร่าง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้คลิก เส้นและตัวเชื่อมต่อ

 3. คลิกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

 4. ในเอกสารของคุณ กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้ววาดเส้นตรงจุดที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

เปลี่ยนสไตล์เส้น

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง (บรรทัด)

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีของเส้น

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้น ปุ่ม สีเส้นขอบ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

เปลี่ยนความกว้างของเส้น

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้น ปุ่ม สีเส้นขอบ ชี้ไปที่ นํ้าหนัก แล้วคลิกความกว้างที่คุณต้องการ

เพิ่มลูกศรไปยังส่วนปลายของเส้น

 1. คลิกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้น ปุ่ม สีเส้นขอบ ชี้ไปที่ ลูกศร แล้วคลิกลูกศรที่คุณต้องการ

วาดเส้นแบบกำหนดเอง

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิก รูปร่าง แท็บรูปร่าง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้คลิก เส้นและตัวเชื่อมต่อ

 3. คลิก การเขียน ปุ่มการเขียนของเบราว์เซอร์สื่อ

 4. ในเอกสารของคุณ กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้ววาดเส้นตรงจุดที่คุณต้องการ

ลบผู้เส้น

 • คลิกเส้นที่คุณต้องการลบ จากนั้นบนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ตัด ปุ่ม ตัด

ดูเพิ่มเติม

จัดแนววัตถุ

เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปร่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×