เปลี่ยนสี ความโปร่งใส หรือเปลี่ยนสีรูปภาพ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถปรับความเข้มของสี (ความเข้ม) และโทนสี (อุณหภูมิ) ของรูปภาพ เปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนความโปร่งใสของสีใดสีหนึ่ง คุณสามารถปรับใช้เอฟเฟ็กต์สีหลายเอฟเฟ็กต์กับรูปภาพของคุณได้

รูปภาพต้นฉบับ

รูปภาพต้นฉบับ

รูปภาพเดียวกันที่เปลี่ยนความเข้มของสีเป็น 66%

รูปภาพพร้อมความเข้ม 66%

รูปภาพเดียวกันที่มีเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนสี

รูปภาพที่มีการเปลี่ยนสี

ความอิ่มตัวคือความเข้มของสี ความอิ่มตัวที่สูงจะทำให้รูปภาพดูสดใสยิ่งขึ้น ในขณะที่ความอิ่มตัวที่ต่ำจะทำให้สีออกไปทางสีเทามากขึ้น

 1. คลิกที่รูปภาพนั้น

  บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ปรากฏขึ้น

 2. บนหน้าต่างบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพ คลิก ไอคอนรูปภาพ

 3. คลิกสีรูปภาพ เพื่อขยายออก

  ปรับการตั้งค่าความเข้มของสีในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ภายใต้ความเข้มของสี เลื่อนแถบเลื่อนความเข้มของตามความเหมาะสม หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

เมื่ออุณหภูมิของสีไม่ได้รับการวัดระดับอย่างถูกต้องโดยกล้อง สีเพี้ยน (มีสีใดสีหนึ่งมากเกินไปในรูปภาพ) อาจปรากฏขึ้นในรูปภาพ ทำให้รูปภาพดูเป็นสีนํ้าเงินหรือเป็นสีส้มมากเกินไป คุณสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้โดยการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของสีเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรูปภาพและทำให้รูปภาพดูดียิ่งขึ้น

 1. คลิกที่รูปภาพนั้น

  บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ปรากฏขึ้น

 2. บนหน้าต่างบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพ คลิก ไอคอนรูปภาพ

 3. คลิกสีรูปภาพ เพื่อขยายออก

  ปรับการตั้งค่าความเข้มของสีในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ภายใต้อุณหภูมิสี เลื่อนแถบเลื่อนอุณหภูมิตามความเหมาะสม หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

คุณสามารถปรับใช้เอฟเฟ็กต์ เช่น ระดับสีเทาหรือโทนสีซีเปีย กับรูปภาพของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกที่รูปภาพนั้น

  บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ปรากฏขึ้น

 2. บนหน้าต่างบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพ คลิก ไอคอนรูปภาพ

 3. คลิกสีรูปภาพ เพื่อขยายออก

  ปรับการตั้งค่าความเข้มของสีในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. ภายใต้เปลี่ยนสี คลิกอย่างใดไว้พร้อมใช้งาน

  ถ้าคุณต้องการสลับกลับไปยังสีรูปภาพต้นฉบับ คลิกการตั้งค่าใหม่

คุณสามารถปรับให้บางส่วนของรูปภาพโปร่งใสได้เพื่อให้แสดงข้อความบนรูปภาพได้ชัดขึ้น เพื่อซ้อนรูปภาพไว้บนอีกรูปภาพหนึ่ง หรือเพื่อเอาออกหรือซ่อนของรูปภาพสำหรับการเน้นได้ พื้นที่โปร่งใสในรูปภาพจะเป็นสีเดียวกันกับกระดาษที่พิมพ์ ในการแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บเพจ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

 1. คลิกที่รูปภาพนั้น

  บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ปรากฏขึ้น

 2. บนหน้าต่างบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพ คลิก ไอคอนรูปภาพ

 3. คลิกรูปภาพโปร่งใส เพื่อขยายออก

  ปรับความโปร่งใสสีในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 4. คุณสามารถนำไปใช้ค่าที่ตั้งไว้หนึ่ง เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

ความอิ่มตัวคือความเข้มของสี ความอิ่มตัวที่สูงจะทำให้รูปภาพดูสดใสยิ่งขึ้น ในขณะที่ความอิ่มตัวที่ต่ำจะทำให้สีออกไปทางสีเทามากขึ้น

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนความเข้มของสี แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ ปรับ คลิก เปลี่ยนสี จากนั้นภายใต้ ความเข้มของสี คลิกสีที่คุณต้องการ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

 3. เมื่อต้องการปรับปรุงความเข้มของสี คลิก เปลี่ยนสี จากนั้นคลิก ตัวเลือกสีของรูปภาพ ภายใต้ สี เลื่อนแถบเลื่อน ความเข้ม หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน

เมื่ออุณหภูมิของสีไม่ได้รับการวัดระดับอย่างถูกต้องโดยกล้อง สีเพี้ยน (มีสีใดสีหนึ่งมากเกินไปในรูปภาพ) อาจปรากฏขึ้นในรูปภาพ ทำให้รูปภาพดูเป็นสีนํ้าเงินหรือเป็นสีส้มมากเกินไป คุณสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้โดยการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของสีเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรูปภาพและทำให้รูปภาพดูดียิ่งขึ้น

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนโทนสี แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ ปรับ คลิก เปลี่ยนสี จากนั้นภายใต้ โทนสี คลิกสีที่คุณต้องการ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

 3. เมื่อต้องการปรับปรุงโทนสี คลิก เปลี่ยนสี จากนั้นคลิก ตัวเลือกสีของรูปภาพ ภายใต้ สี เลื่อนแถบเลื่อน อุณหภูมิ หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน

คุณสามารถปรับใช้เอฟเฟ็กต์ เช่น ระดับสีเทาหรือโทนสีซีเปีย กับรูปภาพของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนสี แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ ปรับ คลิก เปลี่ยนสี จากนั้นภายใต้ เปลี่ยนสี คลิกสีที่คุณต้องการ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

คุณสามารถปรับให้บางส่วนของรูปภาพโปร่งใสได้เพื่อให้แสดงข้อความบนรูปภาพได้ชัดขึ้น เพื่อซ้อนรูปภาพไว้บนอีกรูปภาพหนึ่ง หรือเพื่อเอาออกหรือซ่อนของรูปภาพสำหรับการเน้นได้ พื้นที่โปร่งใสในรูปภาพจะเป็นสีเดียวกันกับกระดาษที่พิมพ์ ในการแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บเพจ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนความโปร่งใสของสี แล้วคลิกแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

 2. ภายใต้ ปรับ คลิก เปลี่ยนสี คลิก กำหนดสีความโปร่งใส จากนั้นคลิกสีในรูปภาพที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำสีได้มากกว่าหนึ่งสีในรูปภาพโปร่งใส พื้นที่ที่ปรากฏเป็นสีเดียว (ตัวอย่างเช่น สีท้องฟ้า) อาจประกอบด้วยชุดรูปแบบสีแบบละเอียด ดังนั้น สีที่คุณเลือกอาจปรากฏในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น นี่คือสาเหตุที่ทำให้มองเห็นความโปร่งใสได้ยาก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

นำไปใช้ หรือเปลี่ยนสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ
นำไปใช้หรือเอาเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์จากรูปภาพ
เปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความพร่ามัวของรูปภาพ
เอาพื้นหลังของรูปภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×