เปลี่ยนสีให้กับสีเติม เส้น และเส้นขอบ

 1. คลิกขวาที่วัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก รูปแบบ <ชนิดของวัตถุ>

  กล่องโต้ตอบ รูปแบบ <ชนิดของวัตถุ> จะปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บ สีและเส้น ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการดังนี้

  เปลี่ยนสีเติม

 3. สีให้เลือกสีเติมที่คุณต้องการจากชุดแบบสี หรือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในรายการดังนี้

  • แบบแผนชุดสี เลือกสีจากแบบแผนชุดสีที่ใช้กับสิ่งพิมพ์ของคุณ

  • สีมาตรฐาน เลือกจากชุดสีมาตรฐานที่มีตั้งแต่สีแดงถึงสีน้ำเงิน

  • ไม่เติม คลิกตัวเลือกนี้เพื่อให้เซลล์หรือตารางที่เลือกไม่มีการเติมสีชนิดใดๆ เซลล์ที่ไม่มีการเติมสีจะมีพื้นหลังโปร่งใส

  • สีเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบสี คุณสามารถเลือกสีใหม่จากชุดแบบสีมาตรฐาน หรือเลือกสีแบบกำหนดเองซึ่งคุณสามารถกำหนดได้โดยใช้รูปแบบสี RGB, HSL หรือ CMYK คุณยังสามารถเลือกสี PANTONE®  ได้ด้วย

   หมายเหตุ: สี PANTONE® ที่แสดงอยู่ในที่นี้อาจไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุโดย PANTONE ให้ดูสิ่งพิมพ์สี PANTONE ปัจจุบันสำหรับสีที่ถูกต้อง PANTONE® และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของ Pantone, Inc. เป็นทรัพย์สินของ Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007

เอฟเฟ็กต์แบบเติม คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เอฟเฟ็กต์แบบเติม ซึ่งคุณสามารถนำการเติมเอฟเฟ็กต์ เช่น การไล่ระดับสี พื้นผิว ลวดลาย การเติมรูปภาพ และสีอ่อนไปใช้ได้

ความโปร่งใส ใส่เปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสลงในกล่องความโปร่งใส หรือใช้แถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าความโปร่งใสสำหรับการเติม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณได้เลือกการเติมชนิดใดชนิดหนึ่งไว้เท่านั้น

เปลี่ยนเส้นและเส้นขอบ

 • สีให้เลือกสีเติมที่คุณต้องการจากชุดแบบสี หรือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในรายการดังนี้

  • แบบแผนชุดสี เลือกสีจากแบบแผนชุดสีที่ใช้กับสิ่งพิมพ์ของคุณ

  • สีมาตรฐาน เลือกจากชุดสีมาตรฐานที่มีตั้งแต่สีแดงถึงสีน้ำเงิน

  • ไม่มีเค้าร่าง คลิกตัวเลือกนี้เพื่อให้เซลล์หรือตารางที่เลือกไม่มีเค้าร่างชนิดใดๆ

  • สีเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบสี คุณสามารถเลือกสีใหม่จากชุดแบบสีมาตรฐาน หรือเลือกสีแบบกำหนดเองซึ่งคุณสามารถกำหนดได้โดยใช้รูปแบบสี RGB, HSL หรือ CMYK คุณยังสามารถเลือกสี PANTONE®  ได้ด้วย

   หมายเหตุ: สี PANTONE® ที่แสดงอยู่ในที่นี้อาจไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุโดย PANTONE ให้ดูสิ่งพิมพ์สี PANTONE ปัจจุบันสำหรับสีที่ถูกต้อง PANTONE® และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของ Pantone, Inc. เป็นทรัพย์สินของ Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007

น้ำหนัก ใส่น้ำหนักเส้น ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าเลือก ไม่มีสี ไว้

 1. เส้นขอบศิลป์ในรายการ เส้นขอบที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ:  รายการนี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณได้เลือกไว้

แสดงตัวอย่าง แสดงสไตล์สีเติมและเส้นที่คุณได้เลือกไว้ ปุ่มต่างๆ ที่อยู่รอบส่วน แสดงตัวอย่าง จะสอดคล้องกับเส้นสำหรับวัตถุ คุณสามารถนำการจัดรูปแบบเส้นไปใช้กับแต่ละเส้นได้โดยการเลือกเฉพาะปุ่มที่สอดคล้องกับเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน Publisher จะแสดงปุ่มที่สอดคล้องกับเส้นแนวตั้งและแนวนอนที่แบ่งเซลล์ตาราง นอกจากนี้ ถ้าคุณได้ตั้งค่าเส้นทแยงมุมของเซลล์ไว้ Publisher จะแสดงปุ่มที่สอดคล้องกับเส้นทแยงมุมนั้นด้วย

ค่าที่ตั้งไว้ คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของค่าที่ตั้งไว้เพื่อนำชุดเส้นไปใช้กับวัตถุ คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับไม่มีเส้น เส้นขอบทั้งหมด หรือเส้นขอบและเส้นคั่นเซลล์ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×