เปลี่ยนสีในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในกล่องข้อความหรือรูปร่าง คุณสามารถเปลี่ยนสีของข้อความ สี (เติม) ภายใน หรือสีของเส้นขอบได้อย่างรวดเร็ว

มาลองเลือกรูปร่างกัน เครื่องมือการวาด จะปรากฏใน Ribbon พร้อมด้วยแท็บ รูปแบบ เปิดใช้งาน

เมื่อรูปร่างถูกเลือก เครื่องมือการวาด จะปรากฏขึ้น

ต่อไปนี้เป็นรูปร่างเดียวกันหลังจากที่เราเปลี่ยนเส้นขอบเป็นสีส้ม สีเติมเป็นสีเขียวอ่อน และข้อความเป็นสีดำแล้ว เราใช้คำสั่ง เส้นกรอบรูปร่างสีเติมรูปร่าง และ สีเติมข้อความ ซึ่งมีให้ใช้งานบนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราทำด้านล่างนี้จะแสดงใน Microsoft PowerPoint แต่ก็จะทำงานลักษณะเดียวกับใน Excel, Word, Outlook และ Project ด้วย

รูปร่างที่มีสีเติม ข้อความ และสีเส้นขอบใหม่

เปลี่ยนสีข้อความ

 1. เลือกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ เมื่อคุณดำเนินการนี้ เครื่องมือการวาด จะปรากฏขึ้น

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่างหรือหลายกล่องข้อความ ให้คลิกที่รูปร่างหรือที่กล่องข้อความแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความอื่นๆ

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกสีเติมข้อความ และ ภายใต้สีของธีม เลือกสีคุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมนูสีเติมข้อความ และเส้นกรอบข้อความ อาจไม่สามารถใช้งานอยู่จนกว่าคุณเริ่มพิมพ์ในรูปร่างของคุณ

  คำสั่ง สไตล์อักษรศิลป์ บน Ribbon

  คำสั่งสีเติมข้อความ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม

  1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

  2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกสีเติมข้อความ >สีเติมเพิ่มเติม

  3. ในกล่องโต้ตอบ สี ให้คลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

เปลี่ยนสี (เติม) ภายใน

 1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณทำสิ่งนี้ เครื่องมือการวาด จะปรากฏขึ้น

  เมื่อต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่างหรือหลายกล่องข้อความ ให้คลิกที่รูปร่างหรือที่กล่องข้อความแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความอื่นๆ

 2. คลิก สีเติมรูปร่าง และภายใต้ สีของธีม ให้เลือกสีที่คุณต้องการ

  คำสั่ง สไตล์รูปร่าง บน Ribbon

  คำสั่ง สีเติมรูปร่าง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเติมเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม

  1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

  2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกสีเติมรูปร่าง >สีเติมเพิ่มเติม

  3. ในกล่องโต้ตอบ สี ให้คลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

เปลี่ยนสีเส้นขอบ

 1. เลือกเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ เมื่อคุณดำเนินการนี้ เครื่องมือการวาด จะปรากฏขึ้น

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่างหรือหลายกล่องข้อความ ให้คลิกที่รูปร่างหรือที่กล่องข้อความแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปร่างหรือกล่องข้อความอื่นๆ

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกเส้นกรอบรูปร่าง และ ภายใต้สีของธีม เลือกสีคุณต้องการ

  คำสั่ง สไตล์รูปร่าง บน Ribbon

  คำสั่ง เส้นกรอบรูปร่าง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม

  1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

  2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกเส้นกรอบรูปร่าง แล้ว คลิ กสีกรอบเพิ่มเติม

  3. ในกล่องโต้ตอบ สี ให้คลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

เคล็ดลับ: ใน PowerPoint คุณยังสามารถเปลี่ยนสีเส้นขอบได้ โดยคลิก เส้นกรอบรูปร่าง (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด)

ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบบนกล่องข้อความหรือรูปร่างออก

เพิ่มการเติมหรือเอฟเฟ็กต์ลงในรูปร่าง

เปลี่ยนสีฟอนต์ (สีข้อความ)

เปลี่ยนพื้นหลังหรือสีใน Word

เปลี่ยนพื้นหลังข้อความใน Outlook

เปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์ของคุณใน PowerPoint

แทรกอักษรศิลป์

เพิ่มรูปร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×