เปลี่ยนสีและสไตล์ของรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

คุณต้องการเปลี่ยนสี สไตล์ หรือขนาดของหัวข้อย่อยหรือตัวเลขในงานนำเสนอ PowerPoint หรือเปลี่ยนตัวเลขที่คุณต้องการเริ่มต้นใช่หรือไม่ คุณมาถูกที่แล้ว

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหนึ่งๆ ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่คุณต้องการเปลี่ยน เมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขหลายรายการ ให้เลือกข้อความในสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขทั้งหมดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิก หน้าแรก แล้วคลิกลูกศรบนปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข แล้วคลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

  ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและตัวเลข

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขอย่างรวดเร็ว คุณเพียงแค่คลิกสไตล์ที่ต้องการในรายการที่ปรากฏเมื่อคุณคลิกลูกศรที่อยู่ข้าง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข บนแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข (ขึ้นอยู่กับชนิดของรายการที่คุณกำลังทำงานด้วย) ให้เลือกการเปลี่ยนแปลงของสไตล์ที่คุณต้องการ เช่น

  • สไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลข

  • สี

  • ขนาด (เพื่อปรับขนาดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลข เพื่อให้มีขนาดที่สัมพันธ์กับข้อความของคุณ ให้คลิก ขนาด แล้วใส่เปอร์เซ็นต์)

  • หมายเลขเริ่มต้น (บนแท็บ ลำดับเลข ให้ใส่ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่อง เริ่มที่)

  • รูปภาพ (เพื่อใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย บนแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิก รูปภาพ และเลื่อนเพื่อค้นหารูปภาพ)

  • สัญลักษณ์ (เมื่อต้องการเพิ่มอักขระชั่วคราวจากรายการสัญลักษณ์ลงในแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จากแท็บ สัญลักษณ์แสงหัวข้อย่อย คลิก กำหนดเอง คลิกสัญลักษณ์แล้วคลิก ตกลง คุณสามารถนำสัญลักษณ์ไปใช้กับสไลด์จากรายการสไตล์)

  • กราฟิก SmartArt (เพื่อแปลงรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่แล้วให้เป็น กราฟิก SmartArt ให้คลิก หน้าแรก > แปลงเป็น SmartArt)

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขเพียงแค่หนึ่งแบบหรือไม่กี่แบบในรายการ เช่น สีหรือขนาด ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่คุณต้องการเปลี่ยนก่อน แล้วจึงเปิดกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข การเปลี่ยนแปลงจะนำไปใช้กับบรรทัดที่เลือกไว้เท่านั้น

  • เมื่อต้องการปรับการจัดแนวรายการ ดู ปรับการเยื้องในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขบนไม้บรรทัด

นำสไตล์แบบกำหนดเองไปใช้กับสไลด์หลายๆ แผ่น

วิธีที่ดีที่สุดในการนำสไตล์รายการแบบกำหนดเองไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดของคุณในงานนำเสนอคือการปรับเปลี่ยน ต้นแบบสไลด์ การกำหนดเองของรายการใดๆ ที่คุณได้กำหนดไว้ในต้นแบบสไลด์จะถูกบันทึกไว้และนำไปใช้กับสไลด์ทั้งหมด คุณยังสามารถแก้ไขหรือสร้าง เค้าโครงสไลด์ อย่างน้อยหนึ่งรายการที่มีสไตล์รายการแบบกำหนดเองของคุณ แล้วเพิ่มเค้าโครงดังกล่าวลงในงานนำเสนอของคุณตามตำแหน่งที่คุณต้องการใช้สไตล์รายการ

ข้อจำกัด

มีข้อจำกัด 2-3 อย่างที่คุณไม่สามารถทำกับรายการใน PowerPoint แต่คุณสามารถทำให้โปรแกรมอื่นๆ ของ Office เช่น Word เช่น PowerPoint ไม่สนับสนุน:

 • รายการลำดับเลขทศนิยม (เช่น 1.1, 1.2)

 • การกำหนดรูปแบบตัวเลขใหม่ (คุณต้องเลือกจากชุดสไตล์เริ่มต้นที่มีให้ในแท็บลำดับเลข ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข)

 • การนำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ไปใช้กับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข (รูปแบบดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับบรรทัดหรือรายการที่เลือกไว้ทั้งหมด)

 • รายการที่ซ้อนกัน (คุณสามารถกด แท็บ หรือคลิก เพิ่มการเยื้อง ปุ่ม เพิ่มการเยื้อง เพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ที่เหมือนกัน แต่ PowerPoint จะไมตั้งค่าสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่เยื้องใหม่ให้โดยอัตโนมัติ)

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×