เปลี่ยนสีและฟอนต์ของข้อความรับเข้าตามผู้ส่ง เรื่อง หรือผู้รับโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนสีและฟอนต์ของข้อความรับเข้าตามผู้ส่ง เรื่อง หรือผู้รับโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขคือ วิธีการทำให้ข้อความรับเข้าที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดดเด่นกว่าในรายการข้อความ โดยใช้สี ฟอนต์ และสไตล์ คุณตั้งค่าเงื่อนไขที่ข้อความขาเข้าควรเป็นไป ตาม เช่นผู้ส่งที่ชื่อหรืออีเมลของ แล้ว จัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำไปใช้เฉพาะกับข้อความเหล่านั้น

ตัวอย่าง กฎตามเงื่อนไขสามารถระบุว่า ข้อความทั้งหมดที่ส่งมาจากผู้จัดการของคุณปรากฏในข้อความสีแดงในรายการข้อความ ถ้าคุณต้องการทำ เพิ่มเติมเปลี่ยนเป็นเนื้อความของข้อความอีเมลเปลี่ยนสีเริ่มต้นฟอนต์หรือข้อความสำหรับข้อความอีเมล

หมายเหตุ:  เริ่มต้นด้วย Microsoft Outlook 2010 ฟีเจอร์ จัดระเบียบ ซึ่งทำให้คุณสามารถสร้างกฎการจัดรูปแบบข้อความตามเงื่อนไขสำหรับข้อความอีเมลจะถูกเอาออกแล้ว ตอนนี้การจัดรูปแบบข้อความตามเงื่อนไขจะใช้ได้โดยผ่านกล่องโต้ตอบ การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง

ในบทความนี้

การสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ตัวอย่างของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การทำให้ข้อความทั้งหมดจาก John Kane ปรากฏเป็นสีแดง

การทำให้ข้อความทั้งหมดที่มีคำว่า Contoso ในชื่อเรื่องปรากฏเป็นสีเขียว

การทำให้ข้อความทั้งหมดที่มีคำว่า วันหยุด ในชื่อเรื่องหรือในเนื้อความของข้อความปรากฏเป็นสีน้ำเงิน

การสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. ในจดหมาย ให้คลิก มุมมอง

 2. ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก การตั้งค่ามุมมอง

คำสั่ง การตั้งค่ามุมมอง บน Ribbon

 1. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

กล่องโต้ตอบ การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง

ชุดของกฎเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งรวมถึงกฎ ข้อความที่ไม่ได้อ่าน ด้วย กฎนี้จะทำให้ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านแสดงเป็นตัวหนาในรายการข้อความ นอกจากนั้น กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใดๆ ที่คุณได้สร้างไว้ในบานหน้าต่าง จัดระเบียบ โดยใช้ Outlook เวอร์ชันก่อนหน้าก็จะแสดงขึ้นด้วย

 1. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบกฎ ให้คลิกที่กฎนั้น แล้วคลิก ลบ

  • เมื่อต้องการปิดใช้งานกฎชั่วคราว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายของกฎนั้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเกณฑ์ของกฎ ให้คลิกที่กฎนั้น แล้วคลิก เงื่อนไข

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความ ให้คลิกที่กฎนั้น จากนั้นคลิก ฟอนต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใหม่ ให้คลิก เพิ่ม จากนั้นในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ แล้วคลิก ฟอนต์ เพื่อระบุการจัดรูปแบบ จากนั้นคลิก เงื่อนไข เพื่อระบุเกณฑ์ของกฎนี้

ตัวอย่างของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณสามารถสร้างไว้ใน Outlook 2013

การทำให้ข้อความทั้งหมดจาก John Kane ปรากฏเป็นสีแดง

 1. คลิก เพิ่ม

 2. ใส่ชื่อกฎ

 3. คลิก ฟอนต์

 4. ภายใต้ สี ให้คลิก แดง

 5. คลิก ตกลง

 6. คลิก เงื่อนไข

 7. ในกล่องจาก พิมพ์ John Kane

หมายเหตุ:  ชื่อต้องตรงกับชื่อเต็มที่ปรากฏบนข้อความที่คุณได้รับ

 1. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และ การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง ให้คลิก ตกลง

การทำให้ข้อความทั้งหมดที่มีคำว่า Contoso ในชื่อเรื่องปรากฏเป็นสีเขียว

 1. คลิก เพิ่ม

 2. ใส่ชื่อกฎ

 3. คลิก ฟอนต์

 4. ภายใต้ สี ให้คลิก เขียว

 5. คลิก ตกลง

 6. คลิก เงื่อนไข

 7. ในกล่องค้นหาคำ พิมพ์ Contoso

 8. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และ การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง ให้คลิก ตกลง

การทำให้ข้อความทั้งหมดที่มีคำว่า วันหยุด ในชื่อเรื่องหรือในเนื้อความของข้อความปรากฏเป็นสีน้ำเงิน

 1. คลิก เพิ่ม

 2. ใส่ชื่อกฎ

 3. คลิก ฟอนต์

 4. ภายใต้ สี ให้คลิก น้ำเงิน

 5. คลิก ตกลง

 6. คลิก เงื่อนไข

 7. ในกล่องค้นหาคำ พิมพ์วันหยุด

 8. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และ การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×