เปลี่ยนสีและความหนาของเส้นหมึกใน OneNote สำหรับ Windows 10

เปลี่ยนสีและความหนาของเส้นหมึกใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน OneNote สำหรับ Window 10 คุณสามารถเลือกสีและความหนาของเส้นหมึกใหม่หรือเส้นหมึกที่มีอยู่เมื่อวาดภาพหรือเขียนบันทึกย่อด้วยลายมือได้


หมึกขีดทับสีและความกว้างของตัวเลือกใน OneNote สำหรับ Windows 10

ตั้งค่าสีและความหนาของเส้นหมึกใหม่

 1. บนแท็บวาด คลิก หรือแตะปากกา หรือปากกาเน้นข้อความ ที่คุณต้องการใช้ คลิกลูกศรลงในเชื่อมต่อกับที่ปรากฏอยู่ถัดจากส่วนที่เลือกของคุณ จากนั้น เลือกสีของหมึกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าสีคุณต้องไม่แสดงขึ้นมาในชุดแบบสี คลิกสีเพิ่มเติม

 2. ถ้าจำเป็น คลิกลูกศรลงในเชื่อมต่อกับอยู่ถัดจากการเลือกของคุณปากกาหรือปากกาเน้นข้อความอีกครั้ง แล้ว เลือกความหนาสำหรับขีดที่คุณจะดึง โดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกหรือแตะสัญลักษณ์ + ได้หลายครั้งเพื่อเพิ่มความหนาของปากกาหรือปากกาเน้นข้อความตามที่คุณต้องการ

  • คลิกหรือแตะสัญลักษณ์ ได้หลายครั้งเพื่อลดความหนาของปากกาหรือปากกาเน้นข้อความตามที่คุณต้องการ

 3. วาดหรือเขียนบันทึกย่อด้วยลายมือบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนปากกา หรือปากกาเน้นข้อความสี หรือความหนาตลอดเวลาในขณะวาดหรือเขียนบันทึกย่อ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามต้องการ

ตั้งค่าสีและความหนาของเส้นหมึกที่มีอยู่

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสีหรือความหนาของลายเส้นที่คุณได้วาด คุณสามารถทำการปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย

 1. บนแท็บวาด คลิกเครื่องมือการเลือกแบบ Lasso เพื่อเลือกขีดใด ๆ ที่มีอยู่ (หรือลายเส้น) ที่มีสีหรือความหนาต่าง ๆ ที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. คลิ กหรือแตะปากกา หรือปากกาเน้นข้อความ ที่คุณต้องการใช้ คลิกลูกศรลงในเชื่อมต่อกับที่ปรากฏอยู่ถัดจากส่วนที่เลือกของคุณ จากแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกเพื่อเลือกสีของหมึกที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: ถ้าสีคุณต้องไม่แสดงขึ้นมาในชุดแบบสี คลิกสีเพิ่มเติม

  • คลิกหรือแตะสัญลักษณ์ + ได้หลายครั้งเพื่อเพิ่มความหนาของปากกาหรือปากกาเน้นข้อความตามที่คุณต้องการ

  • คลิกหรือแตะสัญลักษณ์ ได้หลายครั้งเพื่อลดความหนาของปากกาหรือปากกาเน้นข้อความตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×