เปลี่ยนสีเติมรูปร่างหรือเส้นขอบรูปร่างของกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถปรับเปลี่ยนกราฟิก SmartArt เพื่อเปลี่ยนสีของรูปร่างหรือเส้นขอบรูปร่างที่ต้องการ หรือแม้แต่เปลี่ยนสีของทั้งกราฟิกได้

ภาพรวมของการเปลี่ยนสีในกราฟิก SmartArt

คุณสามารถใช้สีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนสีของรูปร่างแต่ละการ หรือคุณสามารถเปลี่ยนสีของรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt ของคุณโดยใช้การผสมสีที่แตกต่างกัน รูปขนาดย่อสีแสดงสีต่าง ๆ จะถูกนำไปใช้ (เช่น แบบสลับ หรือมืดที่สุดเพื่อสว่างที่สุด), แทนที่เป็นวิธีใช้สี

คุณยังสามารถนำสีจาก สีของธีม ของเอกสารคุณมาใช้กับกราฟิก SmartArt ได้อีกด้วย และขุดรูปแบบสีจะตรงกับสีที่ใช้ในสไลด์หรือเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงธีมของเอกสาร กราฟิก SmartArt ของคุณก็จะแสดงสีของธีมใหม่ด้วย

เปลี่ยนสีรูปร่าง

 1. คลิกที่รูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเติมรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ ถ้าต้องการให้ไม่มีสี คลิก ไม่เติม

  กลุ่มสไตล์รูปร่างใน PowerPoint
  กลุ่มสไตล์รูปร่าง fig. 1 ภายใต้แท็บรูปแบบของเครื่องมือ SmartArt ใน PowerPoint

  ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่งบนแท็บ รูปแบบ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่แท็บ รูปแบบ เพื่อเปิดคำสั่งต่างๆ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีอยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

  หมายเหตุ: 

  • ถ้ากราฟิก SmartArt ของคุณประกอบด้วยหลายรูปร่าง แทนที่จะเปลี่ยนสีรูปร่างทั้งหมดสำหรับแต่ละเปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งหมดและเปลี่ยนสีของแต่ละรูปร่างด้วยตนเอง

  • เมื่อต้องการเข้าถึงบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ซึ่งมีตัวเลือกการจัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

เปลี่ยนสีเส้นขอบรูปร่าง

 1. คลิกที่รูปร่างที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเส้นขอบรูปร่างหลายเส้นให้เป็นสีเดียวกัน ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ ถ้าต้องการซ่อนเส้นขอบ ให้คลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  กลุ่มสไตล์รูปร่างใน PowerPoint
  แท็บรูปแบบตัว fig. 2 ภายใต้เครื่องมือ SmartArt ใน PowerPoint

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีใน สีของธีม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

เปลี่ยนสีหรือสไตล์ของกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี จากนั้นคลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

  กลุ่มสไตล์รูปร่างใน PowerPoint
  แท็บออกแบบของเครื่อง fig. 3 ภายใต้เครื่องมือ SmartArt ใน PowerPoint

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกรูปร่างเพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการดูว่ากราฟิก SmartArt จะมีลักษณะเช่นไรเมื่อนำสีไปใช้ก่อนที่คุณจะเลือกรูปขนาดย่อ ให้วางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ แล้วดูที่กราฟิก SmartArt ของคุณ

  • คุณสามารถนำลักษณะแบบมืออาชีพกราฟิก SmartArt ของคุณ โดยการเลือกตัวเลือกในกลุ่มสไตล์ SmartArt คลิกเมนู รูปปุ่ม เพิ่มเติม เพื่อดูสไตล์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด และวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อเพื่อแสดงตัวอย่างลักษณะของแต่ละสไตล์จะปรากฏ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอกสารของคุณจะมีลักษณะอย่างดีพิมพ์เป็นขาวดำ คุณสามารถแสดงตัวอย่างลักษณะที่จะปรากฏ คลิกรูปร่าง ในกราฟิก SmartArt ของคุณ และ บนแท็บออกแบบ คลิกลูกศรบนเปลี่ยนสีแล้ว คลิกรูปขนาดย่อภายใต้สีของธีมหลัก

ภาพรวมของการเปลี่ยนสีในกราฟิก SmartArt

คุณสามารถใช้สีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงว่าทุกขั้นตอนในกระบวนการแตกต่างกัน คุณสามารถใช้กับสีสัน - สีเน้น

แกลเลอรี เปลี่ยนสี

หรือคุณสามารถใช้ช่วงไล่ระดับสีเน้น 1 เพื่อขีดเส้นใต้ทิศทางของข้อความของคุณสำหรับกระบวนการแบบเชิงเส้น

เปลี่ยนแกลเลอรีสีโดยมีการเลือกช่วงที่ไล่ระดับสี - ส่วนที่ถูกเน้น 1

คุณสามารถเปลี่ยนสีของรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt ของคุณโดยใช้การผสมสีที่แตกต่างกัน รูปขนาดย่อสีแสดงสีต่าง ๆ จะถูกนำไปใช้ (เช่น แบบ สลับ หรือมืดที่สุดเพื่อสว่างที่สุด), แทนที่เป็นวิธีใช้สี

คุณยังสามารถนำสีจาก สีของธีม ของเอกสารคุณมาใช้กับกราฟิก SmartArt ได้อีกด้วย และขุดรูปแบบสีจะตรงกับสีที่ใช้ในสไลด์หรือเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงธีมของเอกสาร กราฟิก SmartArt ของคุณก็จะแสดงสีของธีมใหม่ด้วย

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ของการเปลี่ยนสีเป็นวัตถุ โดยนำการไล่ระดับสีแบบทีละน้อยเพื่อให้สีแตกต่างกันได้อย่างราบรื่นจากเข้มกว่าการแรเงาสีจางกว่า คุณยังสามารถใช้การไล่ระดับสีเพื่อให้รูปร่างในกราฟิกของเอฟเฟ็กต์รุ้ง

เปลี่ยนสีรูปร่าง

 1. คลิกที่รูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่างเป็นสีเดียวกัน คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเติมรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ ถ้าต้องการให้ไม่มีสี คลิก ไม่เติม

  แท็บ Format ภายใต้ SmartArt Tools
  แท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt ใน PowerPoint 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีอยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

  หมายเหตุ: 

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สีเติมไล่ระดับสี ดูที่การเพิ่มสีเติมไล่ระดับลงในรูปร่าง

  • ถ้ากราฟิก SmartArt ของคุณประกอบด้วยหลายรูปร่าง แทนที่จะเปลี่ยนสีรูปร่างทั้งหมดสำหรับแต่ละเปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งหมดและเปลี่ยนสีของแต่ละรูปร่างด้วยตนเอง

  • ถ้าคุณนำสไตล์ด่วน และเปลี่ยนสีของรูปร่าง คุณสามารถกำหนดลักษณะนำไปใช้กับรูปร่าง

  • เมื่อต้องการเข้าถึงกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง ที่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกขวารูปร่าง ทางแล้ว คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

เปลี่ยนสีเส้นขอบรูปร่าง

 1. คลิกที่รูปร่างที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเส้นขอบรูปร่างหลายเส้นให้เป็นสีเดียวกัน คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ ถ้าต้องการซ่อนเส้นขอบ ให้คลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  แท็บ Format ภายใต้ SmartArt Tools
  แท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt ใน PowerPoint 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีใน สีของธีม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี จากนั้นคลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

  แท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt
  แท็บออกแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt ใน PowerPoint 2010

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการดูว่ากราฟิก SmartArt จะมีลักษณะเช่นไรเมื่อนำสีไปใช้ก่อนที่คุณจะเลือกรูปขนาดย่อ ให้วางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ แล้วดูที่กราฟิก SmartArt ของคุณ

  • เพื่อให้แน่ใจว่า เอกสารของคุณจะมีลักษณะอย่างดีพิมพ์เป็นขาวดำ คลิกรูปขนาดย่อภายใต้สีของธีมหลัก

ภาพรวมของการเปลี่ยนสี

คุณสามารถเปลี่ยนสีของรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณทั้งหมดโดยใช้การผสมสีที่แตกต่างกัน รูปขนาดย่อสีแสดงสีต่าง ๆ จะถูกนำไปใช้ (เช่น แบบ สลับ หรือมืดที่สุดเพื่อสว่างที่สุด), แทนที่เป็นวิธีใช้สี

คุณสามารถสีจากเอกสารของคุณสีของธีม นำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณ และชุดรูปแบบสีที่ตรงกับสีที่ใช้ในสไลด์หรือเอกสารของคุณ ถ้าคุณเปลี่ยนสีของธีมเอกสารของคุณกราฟิก SmartArt ของคุณจะได้รับผลกระทบใหม่สีของธีม

ตัวเลือกสีที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับเค้าโครงทั้งหมดสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหลากหลายได้ นำสีและสไตล์ SmartArtไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณให้ตรงกับข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร คุณสามารถเลือกเค้าโครง สไตล์ SmartArt และสีแม้ และเปลี่ยนเค้าโครงอีกครั้ง สไตล์ SmartArt และสีของคุณจะยังคงอยู่กับกราฟิก SmartArt ของคุณ เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องใหม่ทำได้

ถ้าคุณกำลังสร้างกราฟิก SmartArt หลาย และต้องการให้มีลักษณะเหมือน คุณสามารถนำไปใช้สีเดียวกันและสไตล์ SmartArtเหล่านั้นเพื่อให้ได้ลักษณะแบบมืออาชีพ สอดคล้องกัน

คุณสามารถใช้สีเพื่อเน้นข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณ ตัวอย่างเช่น การเน้นว่า ทุกขั้นตอนในกระบวนการแตกต่างกัน คุณสามารถใช้กับสีสัน - สีเน้น

แกลเลอรี เปลี่ยนสี

หรือคุณสามารถใช้ช่วงไล่ระดับสีเน้น 1 เพื่อขีดเส้นใต้ทิศทางของข้อความของคุณสำหรับกระบวนการแบบเชิงเส้น

เปลี่ยนแกลเลอรีสีโดยมีการเลือกช่วงที่ไล่ระดับสี - ส่วนที่ถูกเน้น 1

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ของการเปลี่ยนสีเป็นวัตถุ โดยนำการไล่ระดับสีแบบทีละน้อยเพื่อให้สีแตกต่างกันได้อย่างราบรื่นจากเข้มกว่าการแรเงาสีจางกว่า คุณยังสามารถใช้การไล่ระดับสีเพื่อให้รูปร่างในกราฟิกของเอฟเฟ็กต์รุ้ง

เปลี่ยนสีของรูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลายรูปร่างเป็นสีเดียวกัน คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเติมรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ ถ้าต้องการให้ไม่มีสี คลิก ไม่เติม

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน จะถูกอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เคล็ดลับ   

 • ถ้ากราฟิก SmartArt ของคุณประกอบด้วยหลายรูปร่าง แทนที่จะเปลี่ยนสีรูปร่างทั้งหมดสำหรับแต่ละเปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมดและเปลี่ยนสีของรูปร่างใด ๆ ด้วยตนเอง

 • ถ้าคุณนำสไตล์ด่วน และเปลี่ยนสีของรูปร่าง คุณสามารถกำหนดลักษณะนำไปใช้กับรูปร่าง

 • ในการเข้าถึงกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง มีหลายตัวเลือกการจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกขวารูปร่าง นั้นแล้ว คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

สร้างสีเติมไล่ระดับสี

คุณสามารถใช้การไล่ระดับสี เพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ของการเปลี่ยนสี จากการแรเงาสีจางกว่าการแรเงาเป็นสีเข้มขึ้น หรือ จากสีหนึ่งไปยังอีกทีละน้อย แม้แต่คุณสามารถใช้ไล่ระดับสีเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์รุ้ง

 1. คลิกขวารูปร่างหรือเส้นขอบรูปร่าง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรูปร่างและเส้นขอบรูปร่างหลาย คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด และ CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างในกราฟิก SmartArt ทั้งหมด คลิ กแล้วลากเพื่อเลือกรูปร่างทั้งหมดในครั้งเดียว

 2. คลิกบานหน้าต่างการเติม แล้ว คลิ กสีเติมไล่ระดับ

 3. เมื่อต้องการเลือกสีเติมไล่ระดับสีค่าเริ่มต้น คลิกสีที่กำหนดไว้ รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกสีเติมไล่ระดับแบบกำหนดเอง ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุทิศทางการใช้เมื่อรูปวาดสีเติมไล่ระดับ เลือกตัวเลือกจากรายการชนิด ชนิดที่คุณเลือกกำหนดตัวเลือกที่พร้อมใช้งานภายใต้ทิศทาง

  • เมื่อต้องการเลือกความคืบหน้าอื่นของสีและการแรเงา คลิกทิศทาง ทางแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คำแนะนำที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดของการไล่ระดับสีที่คุณเลือกในรายการชนิด

  • เมื่อต้องการระบุมุมซึ่งถูกหมุนสีเติมไล่ระดับภายในรูปร่าง ใส่ค่าองศาที่คุณต้องการในกล่องมุม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกเชิงเส้น ในรายการชนิด

  • การตั้งค่าการไล่ระดับสี คลิหยุดตัวเลขในรายการ แล้ว ตั้งค่าตำแหน่ง สี และความโปร่งใสของค่าที่คุณต้องการ

   จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีประกอบตำแหน่ง สี และเป็นค่าความโปร่งใส และใช้เพื่อสร้างการไล่ระดับสีที่ไม่ใช่เชิงเส้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่ต่อจากสีแดงถึงสีเขียวถึงสีน้ำเงิน คุณต้องการเพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับที่สามซึ่งหนึ่งสำหรับแต่ละสี หรือถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่ปรากฏเฉพาะในมุมของรูปร่าง คุณจำเป็นต้องใช้การไล่ระดับสีเพื่อทำให้การไล่ระดับสีไม่ใช่เชิงเส้น

   เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่ง (ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการเปลี่ยนสีและความโปร่งใสในสีเติมไล่ระดับ), เลื่อนหยุดตำแหน่ง หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

   เมื่อต้องการเลือกสีที่ใช้สำหรับการไล่ระดับสี คลิกสี ตัวใช้เลือกสี ทางแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างการไล่ระดับสีเดียว เลือกเงาที่แตกต่างกันของสีเดียวกัน เมื่อต้องการสร้างการไล่ระดับสีแบบหลากหลายสีสัน เลือกสีที่ต่างกันสำหรับแต่ละการไล่ระดับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์รุ้ง โดยการทำให้คุณแรกการไล่ระดับสีแดง สีส้มที่สองไล่ระดับสี และอื่น ๆ

   เมื่อต้องการระบุเท่าใดคุณสามารถดูผ่านสีพื้นหลัง เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสจาก 0% (ทึบเต็ม การตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (อย่างเต็มรูปแบบโปร่งใส) ได้ ค่าความโปร่งใสนำไปใช้กับการไล่ระดับสี ไม่เพื่อเติมโดยรวม

 5. เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการไล่ระดับสีที่มีอยู่ ในรายการให้คลิกหมายเลขหยุดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาหยุด คลิกเพิ่ม หรือเอาออก

เปลี่ยนสีเส้นขอบรูปร่าง

 1. คลิกเส้นขอบรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเส้นขอบรูปร่างหลายเส้นให้เป็นสีเดียวกัน คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น ๆ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ ถ้าต้องการซ่อนเส้นขอบ ให้คลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเค้าร่างเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนแปลง ธีม ของเอกสารในภายหลัง

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี จากนั้นคลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

  รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

เคล็ดลับ   

 • เมื่อต้องการดูว่ากราฟิก SmartArt จะมีลักษณะเช่นไรเมื่อนำสีไปใช้ก่อนที่คุณจะเลือกรูปขนาดย่อ ให้วางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ แล้วดูที่กราฟิก SmartArt ของคุณ

 • เพื่อให้แน่ใจว่า เอกสารของคุณจะมีลักษณะอย่างดีพิมพ์เป็นขาวดำ คลิกรูปขนาดย่อภายใต้สีของธีมหลัก

 • เมื่อต้องการให้กราฟิก SmartArt ของคุณลักษณะของตัวอย่างในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArt นำสีสัน - สีเน้น (คลิกเปลี่ยนสี ), และสไตล์ SmartArtการ์ตูน

ดูเพิ่มเติม

สร้างกราฟิก SmartArt

สลับเค้าโครงหรือชนิดของกราฟิก SmartArt

การเปลี่ยนแปลงสไตล์และความหนาของเส้นที่เชื่อมต่อกับรูปร่าง SmartArt

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×