เปลี่ยนสีเติมรูปร่างหรือเส้นขอบรูปร่างของกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถปรับเปลี่ยนกราฟิก SmartArt เพื่อเปลี่ยนสีของรูปร่างหรือเส้นขอบรูปร่างที่ต้องการ หรือแม้แต่เปลี่ยนสีของทั้งกราฟิกได้

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเปลี่ยนสีในกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนสีรูปร่าง

เปลี่ยนสีเส้นขอบรูปร่าง

เปลี่ยนสีหรือสไตล์ของกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

ภาพรวมของการเปลี่ยนสีในกราฟิก SmartArt

คุณสามารถใช้สีเน้นข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนสีของแต่ละรูปร่าง หรือเปลี่ยนสีรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt ได้โดยใช้การผสมสีที่ต่างกันไป รูปขนาดย่อของสีจะแสดงวิธีต่างๆ ที่สีจะถูกนำไปใช้ (เช่น การสลับสี หรือใช้สีเข้มสุดไปอ่อนสุด) แทนที่จะเป็นวิธีการใช้สี

คุณยังสามารถนำสีจาก สีของธีม ของเอกสารคุณมาใช้กับกราฟิก SmartArt ได้อีกด้วย และขุดรูปแบบสีจะตรงกับสีที่ใช้ในสไลด์หรือเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงธีมของเอกสาร กราฟิก SmartArt ของคุณก็จะแสดงสีของธีมใหม่ด้วย

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีรูปร่าง

 1. คลิกที่รูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเติมรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ ถ้าต้องการให้ไม่มีสี คลิก ไม่เติม

  แท็บ Format ภายใต้ SmartArt Tools
  รูป 1 กลุ่ม สไตล์รูปร่าง ภายใต้แท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือ SmartArt ใน PowerPoint 2013

  ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่งบนแท็บ รูปแบบ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่แท็บ รูปแบบ เพื่อเปิดคำสั่งต่างๆ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีอยู่ใน สีของธีม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

  หมายเหตุ: 

  • ถ้ากราฟิก SmartArt ของคุณประกอบด้วยหลายรูปร่าง แทนที่จะเปลี่ยนสีรูปร่างทีละรูป คุณสามารถเปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว แล้วเปลี่ยนสีของรูปร่างใดก็ได้ด้วยตนเอง

  • เมื่อต้องการเข้าถึงบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ซึ่งมีตัวเลือกมากมายในการจัดรูปแบบ ให้คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง บน เมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีเส้นขอบรูปร่าง

 1. คลิกที่รูปร่างที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเส้นขอบรูปร่างหลายเส้นให้เป็นสีเดียวกัน ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ ถ้าต้องการซ่อนเส้นขอบ ให้คลิก ไม่มีเส้นกรอบ

  แท็บ Format ภายใต้ SmartArt Tools
  รูป 2 แท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt ใน PowerPoint 2013

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปร่างเพื่อเปิดแท็บ รูปแบบ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีใน สีของธีม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของเอกสารในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีหรือสไตล์ของกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี จากนั้นคลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

  แท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt
  รูป 3 แท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt ใน PowerPoint 2013

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกรูปร่างเพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการดูว่ากราฟิก SmartArt จะมีลักษณะเช่นไรเมื่อนำสีไปใช้ก่อนที่คุณจะเลือกรูปขนาดย่อ ให้วางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ แล้วดูที่กราฟิก SmartArt ของคุณ

  • คุณสามารถนำลักษณะแบบมืออาชีพกราฟิก SmartArt ของคุณ โดยการเลือกตัวเลือกในกลุ่มสไตล์ SmartArt คลิกเมนู รูปปุ่ม เพิ่มเติม เพื่อดูสไตล์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด และวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อเพื่อแสดงตัวอย่างลักษณะของแต่ละสไตล์จะปรากฏ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอกสารของคุณจะมีลักษณะอย่างดีพิมพ์เป็นขาวดำ คุณสามารถแสดงตัวอย่างลักษณะที่จะปรากฏ คลิกรูปร่าง ในกราฟิก SmartArt ของคุณ และ บนแท็บออกแบบ คลิกลูกศรบนเปลี่ยนสีแล้ว คลิกรูปขนาดย่อภายใต้สีของธีมหลัก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×