เปลี่ยนสีเงา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีเพิ่มเงาข้อความหรือรูปร่างคุณสามารถทำให้ได้ลักษณะแตกต่างกัน ด้วยการเปลี่ยนสี

เปลี่ยนสีเงาสำหรับรูปร่าง

 1. คลิกที่รูปร่างที่มีสีเงาคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง >เงา >ตัวเลือกเงา

  ตัวเลือก เงา จะแสดงบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด หลังจากที่คลิก เอฟเฟ็กต์รูปร่าง แล้วคลิก เงา

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ เงา ให้คลิก สี และเลือกสีสำหรับเงา

  ปุ่ม สี บนแท็บ เงา ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง

เปลี่ยนสีเงาสำหรับข้อความ

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์คุณใช้เงาเมื่อต้องการ

  อักษรศิลป์ที่มีข้อความบางส่วนถูกเลือก

 2. บนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิก เอฟเฟ็กต์ข้อความ > เงา > ตัวเลือกเงา

  คำสั่ง ตัวเลือกเงาเอฟเฟ็กต์ข้อความ

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ เงา ให้คลิก สี และเลือกสีสำหรับเงา

  บานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ที่มีเงาขยายซึ่งแสดงปุ่มสี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×