เปลี่ยนสีหรือสไตล์ของแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางทีคุณได้สร้างแผนภูมิ และคำนึงถึง "นี้จำเป็นเล็กน้อยสีอื่น" เพื่อทำให้ข้อมูลเพิ่มเติม impactful ต่อไปนี้เป็นสไตล์แผนภูมิ ปุ่ม กำหนดลักษณะแผนภูมิของคุณเอง อยู่ BFF ของคุณ คลิกที่แผนภูมิ คลิก ปุ่ม กำหนดลักษณะแผนภูมิของคุณเอง อยู่ถัดจากแผนภูมิในมุมบนขวา และเลือกตัวเลือกในแกลเลอรีสไตล์ หรือสี

เปลี่ยนสีของแผนภูมิ

  1. คลิกที่แผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. ที่มุมบนขวาติดกับแผนภูมิ ให้คลิก สไตล์แผนภูมิ ปุ่ม กำหนดลักษณะแผนภูมิของคุณเอง

  3. คลิก สี และเลือกแบบแผนชุดสีที่คุณต้องการ

    แท็บ สี ในบานหน้าต่าง กำหนดลักษณะแผนภูมิของคุณเอง

เคล็ดลับ: สไตล์ของแผนภูมิ (ชุดของตัวเลือกการจัดรูปแบบและเค้าโครงของแผนภูมิ) ใช้สีของธีม เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบแผนชุดสี สลับไปยังรูปแบบที่แตกต่างกัน ใน Excel คลิกเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกปุ่มสี และ แล้ว เลือกแบบแผนชุดสีคุณต้องการ หรือสร้างสีของธีมของคุณเอง

ปุ่ม สี ในกลุ่ม ธีม บนแท็บ เค้าโครงหน้า

เปลี่ยนสไตล์แผนภูมิ

  1. คลิกที่แผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. ที่มุมบนขวาติดกับแผนภูมิ ให้คลิก สไตล์แผนภูมิ ปุ่ม กำหนดลักษณะแผนภูมิของคุณเอง

  3. คลิก สไตล์ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

กำหนดบานหน้าต่าง ลักษณะของสไตล์แผนภูมิของคุณ เอง

เมื่อคุณเลื่อนลงมาที่แกลเลอรี การแสดงตัวอย่างแบบสดจะแสดงลักษณะของข้อมูลแผนภูมิของคุณด้วยสไตล์ที่เลือกปัจจุบัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×