เปลี่ยนสีหรือความหนาของปากกาใน Microsoft OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft OneNote คุณสามารถกำหนดสีและความหนาของปากกาได้ด้วยตนเองขณะเขียนด้วยลายมือหรือวาดในบันทึกย่อ

iPad

เปลี่ยนสีปากกาที่เลือก

  1. บนแท็บ วาด เลือกปากกาที่คุณต้องการ จากนั้น ให้แตะจุดสี (สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว หรือสีแดง) เพื่อสลับไปที่สีนั้น ถ้าคุณต้องการสลับสีระหว่างการวาด เพียงแตะสีอื่นได้ตลอดเวลา

  2. เมื่อต้องการเลือกสีที่ไม่ได้แสดงอยู่บนแท็บ วาด ให้แตะตัวควบคุม สี ทางขวาของจุดสีทึบ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • ใช้นิ้วของคุณ ขยับวงล้อจนกว่าจะเห็นสีที่คุณต้องการ แล้วแตะสีที่คุณต้องการ

    • เมื่อต้องการปรับความเข้มของสีที่เลือก ให้ขยับตัวควบคุมตัวเลื่อนในวงแหวนด้านในของวงล้อจนกว่าจะเป็นสีที่คุณต้องการ

    • เมื่อต้องการวาดภาพต่อด้วยสีที่คุณเลือก ให้แตะวงกลมใหญ่ด้านในของวงล้อสี


เปลี่ยนความหนาของปากกาที่เลือก

  1. คลิกแท็บ วาด จากนั้น ให้เลือกปากกาและสีที่คุณต้องการ

  2. ทางด้านขวาของตัวควบคุมสี แตะสัญลักษณ์ + หรือ เพื่อเพิ่มหรือลดความหนาของปากกาที่เลือกในปัจจุบัน เมื่อต้องการสลับความหนาของปากการะหว่างการวาด ให้แตะสัญลักษณ์ + หรือ ซ้ำๆ จนกว่าจะได้ความหนาที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ปากกาที่คุณเลือกบนแท็บ วาด จะกำหนดขีดจำกัดความหนาที่สามารถนำไปใช้กับเส้นหมึกได้ ถ้าคุณต้องใช้เส้นที่บางกว่า ให้เลือกปากกาทางด้านซ้าย (ถัดจากยางลบ) สำหรับเส้นที่หนากว่า ให้เลือกปากกาทำเครื่องหมาย (ตรงกลาง) หรือปากกาเน้นข้อความ (ทางด้านขวา)

iPhone

ฟีเจอร์นี้ยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้ Microsoft OneNote บน iPhone

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×