เปลี่ยนสีรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กระบวนงานนี้ไม่ถูกนำไปใช้กับรูปภาพที่อยู่ในรูปแบบ PostScript นึ้ (EPS)

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนสี

 2. บนแถบเครื่องมือ รูปภาพ ให้คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ Button image .

 3. คลิกแท็บ รูปภาพ

 4. คลิก เปลี่ยนสี

 5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนสีรูปภาพ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สี แล้วคลิกสีที่คุณต้องการหรือให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ TE000128424 หรือ สีอ่อน ให้คลิก เติมลักษณะพิเศษ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการดูตัวเลือกของสีเพิ่มเติม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่าสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อใช้สีพิเศษ สีเพิ่มเติม จะไม่สามารถใช้งานได้

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

คืนค่ารูปภาพหรือวัตถุกลับสู่สีเดิม

 1. เลือกรูปภาพที่มีสีเดิมที่คุณต้องการคืนค่า

 2. บนแถบเครื่องมือ รูปภาพ ให้คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ Button image

 3. คลิกแท็บ รูปภาพ

 4. คลิก เปลี่ยนสี

 5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนสีรูปภาพ ให้คลิก คืนค่าสีดั้งเดิม

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×