เปลี่ยนสีรูปภาพใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถนำไปใช้อยู่แล้วภายในเอฟเฟ็กต์ เช่นระดับสีเทา cyanotype หรือโทนเปียในผู้อื่นให้กับรูปภาพ

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้ไม่ถูกนำไปใช้กับรูปภาพที่อยู่ในรูปแบบ PostScript นึ้ (EPS)

 1. เลือกรูปภาพคุณต้องการเปลี่ยนสี

 2. บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกรูปแบบแล้ว ในกลุ่มปรับ คลิ กเปลี่ยนสี

 3. เลือกตัวเลือกพร้อมใช้งานในแกลเลอรี

 4. คุณอาจเลือก คุณสามารถปรับความเข้มของสีของคุณมีการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการคลิกตัวเลือกสีของรูปภาพ หรือคุณสามารถกำหนดสีของคุณเอง ด้วยการคลิกชุดรูปแบบเพิ่มเติม >สีเพิ่มเติม

การคืนค่ารูปภาพหรือวัตถุของสีดั้งเดิม

 1. เลือกรูปภาพที่มีสีต้นฉบับที่คุณต้องการคืนค่า

 2. บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกรูปแบบ

 3. คลิกเปลี่ยนสี >ตัวเลือกสีของรูปภาพ

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ คลิกตั้งค่าสี

 5. คลิก ตกลง

 1. เลือกรูปภาพคุณต้องการเปลี่ยนสี

 2. บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกรูปแบบแล้ว ในกลุ่มปรับ คลิ กเปลี่ยนสี

 3. เลือกตัวเลือกพร้อมใช้งานจากโหมดสีชุดรูปแบบที่เข้ม หรือLight ชุดรูปแบบ ในแกลเลอรี

 4. คุณอาจ คุณสามารถกำหนดสีของคุณเอง ด้วยการคลิกชุดรูปแบบเพิ่มเติม

การคืนค่ารูปภาพหรือวัตถุของสีดั้งเดิม

 1. เลือกรูปภาพที่มีสีต้นฉบับที่คุณต้องการคืนค่า

 2. บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกรูปแบบ

 3. คลิกเปลี่ยนสี >ชุดรูปแบบเพิ่มเติม

 4. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนสีรูปภาพ คลิกคืนค่าสีดั้งเดิม

 5. คลิก ตกลง

 1. เลือกรูปภาพคุณต้องการเปลี่ยนสี

 2. บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกจัดรูปแบบรูปภาพ รูปปุ่ม

 3. คลิกแท็บรูปภาพ

 4. คลิกเปลี่ยนสี

 5. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนสีรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีและจากนั้น คลิกสีคุณต้องการ หรือเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้แรเงา หรือสีอ่อน คลิกเติมเอฟเฟ็กต์ทางแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม คลิกสีเพิ่มเติมจากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ตั้งค่าสิ่งพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการใช้สีพิเศษสีเพิ่มเติม จะไม่พร้อมใช้งาน

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

การคืนค่ารูปภาพหรือวัตถุของสีดั้งเดิม

 1. เลือกรูปภาพที่มีสีต้นฉบับที่คุณต้องการคืนค่า

 2. บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกจัดรูปแบบรูปภาพ รูปปุ่ม

 3. คลิกแท็บรูปภาพ

 4. คลิก เปลี่ยนสี

 5. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนสีรูปภาพ คลิกคืนค่าสีดั้งเดิม

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×