เปลี่ยนสีรูปภาพจากตัวจัดระเบียบคลิป

เมื่อคุณแทรก Microsoft Windows Metafile จากตัวจัดระเบียบคลิป คุณสามารถเปลี่ยนสีในรูปภาพได้ (เช่น เพื่อให้เหมาะกับชุดสีของงานนำเสนอของคุณ) ถ้ารูปภาพเป็นไฟล์ บิตแมป, .jpg, .gif หรือ .png คุณจำเป็นต้องแก้ไขสีของรูปในโปรแกรมการแก้ไขรูปภาพ

  1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

  2. บนแถบเครื่องมือ รูปภาพ ให้คลิก เปลี่ยนสีรูปภาพ รูปปุ่ม

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • คลิก สี เพื่อเปลี่ยนสีใดก็ได้ในรูปภาพ

    • คลิก ไฟล์ เพื่อเปลี่ยนเฉพาะสีพื้นหลังหรือสีเติมในรูปภาพ

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละสีที่คุณต้องการเปลี่ยน เมื่อเลือกสีที่ต่างกันแล้ว ให้คลิกลูกศรข้างๆ สีใหม่เพื่อดูสีเพิ่มเติม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×