Office

เปลี่ยนสีฟอนต์ (สีข้อความ) ใน PowerPoint for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบนสไลด์

  2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีฟอนต์ นั้นแล้ว เลือกสี

    เลือกสีฟอนต์

คุณยังสามารถเลือกตัวเลือก ในกลุ่มฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบอักษรอื่น เช่นลักษณะ ขนาด และระยะห่าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสีฟอนต์บนสไลด์ทั้งหมดหรือกำหนดเค้าโครงสไลด์ คุณสามารถแก้ไขต้นแบบสไลด์หรือการแก้ไขเค้าโครงสไลด์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ล้างรูปแบบข้อความบนสไลด์ใน PowerPoint for Mac

การใช้ ribbon ใน PowerPoint for Mac

รูปแบบข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อยใน PowerPoint for Mac

เปลี่ยนท้ายกระดาษที่มีการจัดรูปแบบบนสไลด์ทั้งหมดใน PowerPoint for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×