เปลี่ยนสีฟอนต์ (สีข้อความ) ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบนสไลด์

  2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีฟอนต์ นั้นแล้ว เลือกสี

    เลือกสีฟอนต์

คุณยังสามารถเลือกตัวเลือก ในกลุ่มฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบอักษรอื่น เช่นลักษณะ ขนาด และระยะห่าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนสีฟอนต์บนสไลด์ทั้งหมดหรือกำหนดเค้าโครงสไลด์ คุณสามารถแก้ไขต้นแบบสไลด์หรือการแก้ไขเค้าโครงสไลด์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ล้างรูปแบบข้อความบนสไลด์ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

การใช้ ribbon ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

รูปแบบข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อยใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

เปลี่ยนการจัดรูปแบบท้ายกระดาษบนสไลด์ทั้งหมดใน PowerPoint 2016 for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×