เปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้าใน OneNote สำหรับ Windows 10

เปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้าใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างหน้าใหม่ใน OneNote สำหรับ Windows 10 มีพื้นหลังสีขาวธรรมดา คุณสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายสีอื่นที่เหมาะสมกับการกำหนดลักษณะของคุณ สีหน้า มีสีพื้นหลังที่เฉพาะเจาะจงเป็นวิธีดีในการมองเห็นได้จัดระเบียบสมุดบันทึกของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้สีหนึ่งสำหรับบันทึกย่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะและสีอื่นสำหรับบันทึกย่อที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเหตุการณ์เฉพาะหรืองานนำเสนอ

นำสีพื้นหลังลงในหน้าปัจจุบัน

เมื่อต้องการเลือกสีสำหรับพื้นหลังของหน้าปัจจุบันใหม่ ทำต่อไปนี้:

  1. เปิดหน้าที่มีสีพื้นหลังที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนแท็บมุมมอง คลิ กหรือแตะสีของหน้า

  3. คลิ กหรือแตะสีคุณต้องการ ถ้าคุณมีเมาส์ วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือ swatches สีจะแสดงคำแนะนำ ด้วยชื่อของสีนั้น

    ตัวเลือกสีของหน้าใน OneNote สำหรับ Windows 10

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ชอบตัวเลือกสีที่ใช้ คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิก หรือแตะสีคุณต้องการ

นำสีพื้นหลังออกจากหน้าปัจจุบัน

เมื่อต้องการคืนค่าพื้นหลังสีขาวธรรมดาบนหน้าปัจจุบันในสมุดบันทึกของคุณ ทำต่อไปนี้:

  1. เปิดหน้าที่มีสีพื้นหลังที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนแท็บมุมมอง คลิ กหรือแตะสีของหน้า

  3. คลิ กหรือแตะไม่เติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×