เปลี่ยนสีที่ใช้เน้นเซลล์ที่เลือก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง จะถูกเน้นเซลล์ที่ มีเส้นขอบสี เมื่อคุณเลือกช่วงของเซลล์ ช่วงถูกเน้น ด้วยสีเส้นขอบสี และเซลล์ทั้งหมดยกเว้นเซลล์ที่ใช้งานจะถูกเน้น ด้วยสีเติม ตั้งค่าระบบกำหนดสีที่ใช้เน้น แต่ถ้าเซลล์ที่เลือกจะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน คุณสามารถเปลี่ยนสีที่มีความคมชัดเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ: เปลี่ยนการตั้งค่าระบบจะมีผลต่อลักษณะที่ปรากฏของการเลือกทั้งหมดในแอปพลิเคชันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น สีที่ใช้เน้นใหม่จะระบุข้อความที่เลือกใน Microsoft Word หรือโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่ในการค้นหา

  1. บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ

  2. คลิก ทั่วไป

  3. ในกล่องสีที่ใช้เน้น คลิกสีที่คุณต้องการ

    หมายเหตุ: คุณต้องปิด และเปิด Excel เพื่อดูสีที่ใช้เน้นใหม่นั้น อีกครั้ง

  1. บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ

  2. ภายใต้ส่วนบุคคล คลิกลักษณะที่ปรากฏ

  3. บนเน้นสี ป็อปอัพเมนู คลิกสีที่คุณต้องการ

    หมายเหตุ: คุณต้องปิด และเปิด Excel เพื่อดูสีที่ใช้เน้นใหม่นั้น อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบเซลล์ออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×