เปลี่ยนสีข้อความเริ่มต้น (สีฟอนต์) ใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. เปิดเอกสารหรือเทมเพลโดยยึดตามเทมเพลที่การตั้งค่าเริ่มต้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกฟอนต์ แล้ว คลิ กแท็บแบบอักษร

    นอกจากนี้คุณยังสามารถกด ค้างไว้ คำสั่ง + D เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบฟอนต์

  3. คลิกที่ลูกศรถัดจากสีฟอนต์ นั้นแล้ว เลือกสี

    ในกล่องฟอนต์ สีฟอนต์ และเริ่มต้น จะถูกเน้นตัวเลือก

  4. คลิกเริ่มต้น ในมุมล่างซ้าย แล้ว คลิ กใช่ เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปยังเอกสารใหม่ทั้งหมดโดยยึดตามเทมเพล

  5. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×