เปลี่ยนสีข้อความหรือวัตถุหลังจากเล่นภาพเคลื่อนไหว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของวัตถุที่ส่วนท้ายของภาพเคลื่อนไหวเข้าหรือเน้น:

เปลี่ยนสีข้อความหรือวัตถุหลังจากเล่นภาพเคลื่อนไหว

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงหลังจากภาพเคลื่อนไหว

 3. ในแอ ภาพเคลื่อนไหว บานหน้าต่าง ภายใต้ ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์, คลิ หลังจากภาพเคลื่อนไหว

  ตัวเลือกหลังจากภาพเคลื่อนไหวในบานหน้าต่าง คุณสมบัติภาพเคลื่อนไหว
 4. เลือกสี หรือเลือก สีเพิ่มเติม

 5. ถ้าคุณเลือก สีเพิ่มเติม, ในแบบ สี กล่อง เลือกสีคุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  หลังจากเลือกสีของภาพเคลื่อนไหวในบานหน้าต่าง คุณสมบัติภาพเคลื่อนไหว

  สีนี้จะปรากฏหลังจากรายการลำดับเลขภาพเคลื่อนไหวเสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการทำให้ข้อความหรือวัตถุที่หายไปหลังจากภาพเคลื่อนไหวของคุณเล่น ภายใต้ ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์, บน หลังจากภาพเคลื่อนไหว เมนู คลิ ซ่อนหลังจากภาพเคลื่อนไหว หรือ ซ่อนบนถัดไปการคลิกเมาส์

 • เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะแสดงบนสไลด์ ด้วยหมายเลข  หมายเลขภาพเคลื่อนไหว  ถัดจากวัตถุ ซึ่งระบุถึงลำดับที่ได้จะเล่นในงาน  ถ้าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่สองจะตั้งค่าให้เล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาถูกแทนที่ ด้วยกองลำดับเลข  ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

 • คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกอื่น ๆ เคลื่อนไหว เช่นความเร็วหรือวิธีการเริ่มต้นของภาพเคลื่อนไหว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู เปลี่ยนหรือเอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เปลี่ยนสีข้อความหรือวัตถุหลังจากเล่นภาพเคลื่อนไหว

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกในสไลด์ แล้ว บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิ กจัดลำดับใหม่

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว, กลุ่ม ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว

 3. ภายใต้ลำดับของภาพเคลื่อนไหว คลิกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 4. ภายใต้ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ นเมนูหลังจากภาพเคลื่อนไหว ป็อปอัพ คลิกสีที่คุณต้องการเปลี่ยนข้อความหรือวัตถุ

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความหรือวัตถุที่หายไปหลังจากภาพเคลื่อนไหวของคุณ เล่น นเมนูหลังจากภาพเคลื่อนไหว ป็อปอัพ ให้คลิกซ่อนหลังจากภาพเคลื่อนไหว หรือซ่อนบนภาพเคลื่อนไหวถัดไป

  • เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะแสดงบนสไลด์ ด้วยหมายเลข  หมายเลขภาพเคลื่อนไหว  ถัดจากวัตถุ ซึ่งระบุถึงลำดับที่ได้จะเล่นในงาน  ถ้าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่สองจะตั้งค่าให้เล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาถูกแทนที่ ด้วยกองลำดับเลข  ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

  • คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกภาพเคลื่อนไหวอื่น ๆ เช่นความเร็วหรือวิธีการเริ่มต้นของภาพเคลื่อนไหว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนลำดับของภาพเคลื่อนไหว ความ เร็ว หรือวิธีการเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

การทำให้ข้อความและวัตถุเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×