เปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์ของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เปลี่ยนสีของการเชื่อมโยงของคุณ ให้ตรงกับอารมณ์ของคุณหรือดีไซน์สไลด์ของคุณ หรือเมื่อต้อง การเพิ่มความคมชัดสำหรับการเข้าถึง

สไลด์ PPT พร้อมลิงก์ที่มีสีสัน

การเปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสีใหม่ (ฉันฉันแทรกไฮเปอร์ลิงก์ได้อย่างไร)

 2. บนแท็บหน้าแรกของ ribbon เลือกลูกศรสีฟอนต์เพื่อเปิดเมนูของสี

  เลือกลูกศรถัดจากปุ่มสีฟอนต์ลงเพื่อเปิดเมนูของสี
 3. เลือกสีคุณต้องการเชื่อมโยงหลายมิติ

ดูเพิ่มเติม

นำเส้นใต้ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

เปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ทั่วทั้งงานนำเสนอ

ฟีเจอร์ใหม่นี้จะพร้อมใช้งานในเวอร์ชันPowerPoint 2016 for Mac 16.14.18061000

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสีใหม่ (ฉันฉันแทรกไฮเปอร์ลิงก์ได้อย่างไร)

 2. บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon เลือกลูกศรสีฟอนต์ เพื่อเปิดเมนูของสี

  เลือกสีฟอนต์
 3. เลือกสีคุณต้องการเชื่อมโยงหลายมิติ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ทั่วทั้งงานนำเสนอ

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสีใหม่

 2. บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon แตะลูกศรถัดจากปุ่มสีฟอนต์ เพื่อเปิดเมนูของสี

  ปุ่ม สีฟอนต์
 3. แตะสีคุณต้องการเชื่อมโยงหลายมิติ

ฟีเจอร์ให้บริการเฉพาะ Office Insider เท่านั้น ฟีเจอร์นี้มีพร้อมให้ใช้งานเฉพาะ Office Insiders ในขณะนี้เท่านั้น

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสีใหม่ (ฉันฉันแทรกไฮเปอร์ลิงก์ได้อย่างไร)

 2. บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon แตะปุ่มสีฟอนต์ เพื่อเปิดเมนูของสี

  ปุ่ม สีฟอนต์
 3. แตะสีคุณต้องการเชื่อมโยงหลายมิติ

  คุณลักษณะนี้ได้ในขณะนี้เท่านั้นพร้อมใช้งานกับOffice Insiders จะพร้อมใช้งานในเวอร์ชันPowerPoint for iPad 2.14

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการสีใหม่ (ฉันฉันแทรกไฮเปอร์ลิงก์ได้อย่างไร)

 2. บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon แตะลูกศรสีฟอนต์ เพื่อเปิดเมนูของสี

  ปุ่ม สีฟอนต์
 3. แตะสีคุณต้องการเชื่อมโยงหลายมิติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×