เปลี่ยนสีของสมุดบันทึกและส่วน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

OneNote เวอร์ชันนี้ไม่มีฟีเจอร์การจัดรูปแบบพร้อมใช้งานใน OneNote เวอร์ชันอื่น ๆ ทั้งหมด

คุณสามารถเปลี่ยนสีของหน้าได้ แต่เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของส่วนประกอบอื่นๆ ให้ทำดังนี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของสมุดบันทึก ใช้ OneNote for Windows

  • ใน OneNote 2016 สำหรับ Windows คลิกไฟล์ จากนั้น เปิดการตั้งค่า >คุณสมบัติ สำหรับสมุดบันทึกของคุณ เลือกสีของสมุดบันทึกจากรายการแบบหล่นลง

  • ใน OneNote สำหรับ Windows 10 คลิกขวาสมุดบันทึกในรายการสมุดบันทึก แล้วเลือกสีของสมุดบันทึก

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของส่วน ใช้ OneNote for Mac หรือ OneNote for Windows

  • คลิกขวาส่วนในรายการส่วน แล้วเลือกสีของส่วน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×