เปลี่ยนสีของตัวแสดงข้อมูลชุดเดียวกันในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิของชุดข้อมูลเดี่ยว ตัวแสดงข้อมูลทั้งหมดที่แสดงถึงจุดข้อมูล ในชุดข้อมูล นั้นจะแสดงในสีเดียวกัน เมื่อต้องการใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละตัวแสดงข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติ โดยใช้ตัวชี้เปลี่ยนสีตาม หรือเปลี่ยนสีตามชิ้น

ตัวอย่างสีที่หลากหลายในแผนภูมิคอลัมน์ชุดข้อมูลเดี่ยว

ตามค่าเริ่มต้น สีชิ้นวงกลมในแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัทจะแตกต่างกัน แต่คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงการโทรหาแต่ละรายการในแผนภูมิโดนัทในสีเดียวแทนที่เป็นสีที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างแผนภูมิโดนัทที่มีหลากหลายสี

คุณยังสามารถเปลี่ยนสีได้ โดยการเปลี่ยนสีของแต่ละตัวแสดงข้อมูลด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเรียบร้อยแล้วทำขั้นตอนเหล่านี้ คุณต้องมีแผนภูมิที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือก และการเพิ่มแผนภูมิ ดูชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

เปลี่ยนสีตัวทำเครื่องหมายข้อมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ด้วยจุด หรือ ด้วยชิ้น

 1. ในแผนภูมิ คลิกเพื่อเลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนสี

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบชุดข้อมูล คลิกที่แท็บ แท็บสีเติมและเส้นในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง เติมและเส้น ขยายเติม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของตัวแสดงข้อมูลในแผนภูมิของชุดข้อมูลเดี่ยว เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปลี่ยนสีตามจุด

  • เมื่อต้องการแสดงจุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูลในสีเดียวกันบนแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัท ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปลี่ยนสีตามชิ้น

เปลี่ยนสีตัวทำเครื่องหมายข้อมูลแต่ละรายการด้วยตนเอง

 1. บนแผนภูมิ เลือกเครื่องหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง

  ปุ่มสีเติมรูปร่างบนแท็บรูปแบบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้สีเติมที่แตกต่างกัน ภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีที่คุณต้องการใช้

   เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณใช้สีอื่น คุณได้อย่างรวดเร็วว่าสีที่มีผลต่อแผนภูมิ เมื่อคุณชี้ไปที่สีที่คุณอาจต้องการใช้ องค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกจะแสดงสีนั้นในแผนภูมิ

  • เมื่อต้องการเอาสีจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก คลิกไม่เติม

  • เมื่อต้องการใช้สีเติมที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีเติมเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบสี เลือกสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตกลง

   สีเติมแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มภายใต้สีล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถใช้อีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเติมรูปร่างที่ มีรูปภาพ คลิกรูปภาพ ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ เรียกดู และเลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กแทรก

  • เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็กต์การไล่ระดับสีเติมเลือก ชี้ไปที่การไล่ระดับสี ทางแล้ว คลิกลักษณะไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการใช้การเติมพื้นผิว ชี้ไปที่พื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการใช้

 4. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับทุกตัวแสดงข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏขององค์ประกอบแผนภูมิ ดูเปลี่ยนสีหรือสไตล์ของแผนภูมิใน Office

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเรียบร้อยแล้วทำขั้นตอนเหล่านี้ คุณต้องมีแผนภูมิที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือก และการเพิ่มแผนภูมิ ดูชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

เปลี่ยนสีตัวทำเครื่องหมายข้อมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ด้วยจุด หรือ ด้วยชิ้น

 1. ในแผนภูมิ คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนสี หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกชุดข้อมูลจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรที่ด้านบน แล้ว คลิ กชุดข้อมูลคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบชุดข้อมูล คลิกประเภทสีเติม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของตัวแสดงข้อมูลในแผนภูมิของชุดข้อมูลเดี่ยว เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปลี่ยนสีตามจุด

  • เมื่อต้องการแสดงจุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูลในสีเดียวกันบนแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัท ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปลี่ยนสีตามชิ้น

เปลี่ยนสีตัวทำเครื่องหมายข้อมูลแต่ละรายการด้วยตนเอง

 1. บนแผนภูมิ เลือกเครื่องหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกชุดข้อมูล และคลิกอีกครั้งเพื่อเลือกเครื่องหมายข้อมูลส่วนบุคคล

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้สีเติมที่แตกต่างกัน ภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีที่คุณต้องการใช้

   เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณใช้สีอื่น คุณได้อย่างรวดเร็วว่าสีที่มีผลต่อแผนภูมิ เมื่อคุณชี้ไปที่สีที่คุณอาจต้องการใช้ องค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกจะแสดงสีนั้นในแผนภูมิ

  • เมื่อต้องการเอาสีจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก คลิกไม่เติม

  • เมื่อต้องการใช้สีเติมที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีเติมเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบสี เลือกสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตกลง

   สีเติมแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มภายใต้สีล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถใช้อีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเติมรูปร่างที่ มีรูปภาพ คลิกรูปภาพ ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กแทรก

  • เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็กต์การไล่ระดับสีเติมเลือก ชี้ไปที่การไล่ระดับสี ทางแล้ว คลิกลักษณะไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

   สำหรับสไตล์ไล่ระดับสีเพิ่มเติม คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้ว ในประเภทเติม คลิ กตัวเลือกการไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการใช้การเติมพื้นผิว ชี้ไปที่พื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการใช้

 4. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับทุกตัวแสดงข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏขององค์ประกอบแผนภูมิ ดูที่เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×