เปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าสถานะการแสดงตนของคุณด้วยตนเอง เพื่อควบคุมว่าคุณต้องการให้บุคคลอื่นติดต่อคุณหรือไม่ และติดต่ออย่างไร ตามค่าเริ่มต้น สถานะของคุณจะอ้างอิงกับ Microsoft Outlook Calendar ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการจัดกำหนดการประชุมใน Outlook สถานะของคุณจะปรากฏเป็น กำลังประชุม ในซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync Online

เมื่อคุณอยู่ในการสนทนาทางเสียงหรือวิดีโอ ตัวบ่งชี้การแสดงตนของคุณจะปรากฏเป็นสีแดง ซึ่งเป็นสถานะ ไม่ว่าง และสถานะจะปรับปรุงเป็น ติดสาย ส่วนการแสดงตนสามารถรวมไว้ในบันทึกย่อส่วนบุคคลที่ปรากฏในรายการที่ติดต่อของคุณ บัตรข้อมูลที่ติดต่อ และ ตัวดึงข้อมูลกิจกรรม ของที่ติดต่อ

คุณต้องการทำอะไร

เปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณ

เลือกสถานะที่เหมาะสม

เพิ่มและดูบันทึกย่อส่วนบุคคล

เปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณ ให้ทำดังนี้:

  1. ที่ด้านบนของหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูความพร้อมใช้งานใต้ชื่อของคุณ

สถานะการแสดงตนของ Lync

  1. จากรายการแบบหล่นลง ให้คลิกสถานะที่เหมาะสม เมื่อต้องการย้อนกลับจากสถานะที่คุณตั้งค่า และให้ Lync Online ปรับปรุงสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ตั้งค่าสถานะใหม่

ด้านบนของหน้า

เลือกสถานะที่เหมาะสม

ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าสถานะเป็นสถานะที่เหมาะสม

สถานะการแสดงตน

คำอธิบาย

สถานะ Lync ว่าง ว่าง

คุณกำลังออนไลน์และสามารถติดต่อได้

สถานะ Lync ไม่ว่าง ไม่ว่าง

คุณไม่ต้องการถูกรบกวน หรือคุณไม่ว่างหรือติดสายหรือติดประชุมอยู่

สถานะ Lync ห้ามรบกวน อย่ารบกวน

คุณไม่ต้องการถูกรบกวน และจะเห็นการแจ้งเตือนการสนทนาต่อเมื่อเป็นข้อความที่ส่งจากที่ติดต่อของ เวิร์กกรุ๊ป

หมายเหตุ:  ถ้าคุณตั้งค่าสถานะเป็น ห้ามรบกวน และโทรออกไปยังหมายเลข 911 สถานะของคุณจะเปลี่ยนเป็น ว่าง โดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าสถานะใหม่ได้ทุกเมื่อ

สถานะ Lync ไม่อยู่ เดี๋ยวกลับมา

คุณไม่อยู่เป็นระยะเวลาสั้นๆ และจะกลับมาในอีกสักครู่

สถานะ Lync ไม่อยู่ ไม่ได้ทำงานอยู่

คุณไม่ได้อยู่ที่ทำงาน และไม่สามารถติดต่อได้

สถานะ Lync ไม่อยู่ แสดงเป็นไม่อยู่

คุณต้องการให้ผู้อื่นเห็นว่าคุณมีสถานะ ไม่อยู่ ในขณะนั้น (ตัวเลือกนี้จะแสดงสถานะ ไม่อยู่ แก่ผู้ใช้อื่น)

สถานะ Lync ออฟไลน์ ออฟไลน์

คุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ (นอกจากนี้ ถ้าคุณบล็อกไม่ให้บุคคลอื่นเห็นการแสดงตนของคุณ บุคคลเหล่านั้นจะเห็นสถานะของคุณเป็น ออฟไลน์)

สถานะ Lync ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ ไม่รู้จัก

ไม่ทราบสถานะการแสดงตนของคุณ (ถ้าผู้อื่นไม่ได้ใช้ Lync เป็นโปรแกรมประยุกต์สำหรับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที บุคคลเหล่านั้นอาจเห็นสถานะของคุณเป็น ไม่รู้จัก)

ผู้ติดต่อจะเห็นจำนวนข้อมูลการแสดงตนของคุณแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวของผู้ติดต่อ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว โปรดดูที่ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มและดูบันทึกย่อส่วนบุคคล

ที่ด้านบนของหน้าต่างหลักของ Lync คุณสามารถพิมพ์หรือวางบันทึกย่อชนิดใดก็ได้ที่คุณต้องการ ซึ่งจะปรากฏพร้อมกับบัตรข้อมูลที่ติดต่อของคุณ ใน ตัวดึงข้อมูลกิจกรรม ของที่ติดต่อของคุณ หากต้องการ ถ้าคุณตั้งค่าการแจ้งว่าไม่อยู่ที่สำนักงานใน Microsoft Outlook ข้อมูลนี้จะปรากฏเป็นบันทึกย่อส่วนบุคคลในที่ติดต่อของคุณ

ถ้าบันทึกย่อยาวเกินไป ข้อมูลนี้อาจปรากฏไม่ครบทั้งหมด ถ้าต้องการขยายข้อความให้ครบถ้วน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกลูกศรลงใต้ปุ่ม โทร

  • ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ ให้ชี้ไปที่บันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×