เปลี่ยนวิธีดำเนินการเรียกประชุม การสำรวจความคิดเห็น หรือการแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่านข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดวิธีการประมวลผลดำเนินการตอบกลับการเรียกประชุมOutlook การสำรวจความคิดเห็น และข้อความอีเมล

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก จดหมาย

 4. ภายใต้ การติดตาม ให้เลือกตัวเลือกการดำเนินการที่คุณต้องการโดยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • บันทึกการตอบกลับในรายการต้นฉบับโดยอัตโนมัติ

   • เลือกกล่องกาเครื่องหมายประมวลผลการเรียกประชุมและตอบกลับการเรียกประชุมและแบบสำรวจโดยอัตโนมัติ

  • ลบการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อความที่ถูกส่งและข้อความที่อ่านแล้ว

   • เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการที่ถูกส่งเดิม ด้วยข้อมูลใบตอบรับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

  • ย้ายใบตอบรับออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณหลังจากดำเนินการ

   • เลือกกล่องกาเครื่องหมายหลังจากอัปเดตข้อมูลการติดตาม ย้ายใบตอบรับเมื่อต้องการ

    เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์นอกเหนือจาก รายการที่ถูกลบ ให้คลิก เรียกดู

  • ลบการตอบกลับที่ว่างเปล่า

   • เลือกกล่องกาเครื่องหมายอัปเดตข้อมูลการติดตามข้อมูล แล้ว ลบการตอบกลับที่ไม่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×