ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เปลี่ยนลำดับที่รายการแบบเรียงซ้อนปรากฏบนสไลด์ใน PowerPoint for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการเช่นวัตถุ พื้นที่ที่สำรอง ไว้ หรือรูปร่าง (และแม้แต่มีการจัดกลุ่มวัตถุ) สามารถแบบเรียงซ้อนในชั้น เพื่อให้มีรายการปรากฏขึ้นด้านหน้าอื่น คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่แต่ละรายการปรากฏบนสไลด์

เปลี่ยนลำดับของวัตถุบนสไลด์

 1. เลือกวัตถุ (หรือชุดของวัตถุที่มีการจัดกลุ่ม) ที่คุณต้องการย้ายไปข้างหน้า หรือย้อนกลับ

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำวัตถุสไลด์ที่ด้านหน้าของกลุ่มวัตถุแบบเรียงซ้อนสไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากนำไปข้างหน้า ทางแล้ว คลิกนำไปข้างหน้าสุด

   นำไปข้างหน้า บนเมนู นำไปข้างหน้า

  • เมื่อต้องการย้ายวัตถุสไลด์ขึ้นหนึ่งตำแหน่งไปไว้ข้างหน้าตามลำดับซ้อน คลิกนำไปข้างหน้า

  • เมื่อต้องการส่งเป็นวัตถุสไลด์เพื่อย้อนกลับของกลุ่มวัตถุแบบเรียงซ้อนสไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากย้ายไปข้างหลัง แล้ว คลิ กส่งไปไว้ข้างหลัง

   ส่งกลับ บนเมนู นำไปข้างหลัง

  • เมื่อต้องการส่งตำแหน่งหนึ่งวัตถุสไลด์ไปไว้ข้างหลังตามลำดับซ้อน คลิกย้ายไปข้างหลัง

 1. เลือกวัตถุ (หรือชุดของวัตถุที่มีการจัดกลุ่ม) ที่คุณต้องการนำการย้ายไปข้างหน้า หรือข้างหลัง

 2. บนแท็บรูปแบบ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำวัตถุสไลด์ที่ด้านหน้าของกลุ่มวัตถุแบบเรียงซ้อนสไลด์ เลือกจัดลำดับใหม่ >นำไปข้างหน้า

  • เมื่อต้องการย้ายวัตถุสไลด์ขึ้นหนึ่งตำแหน่งไปไว้ข้างหน้าตามลำดับซ้อน เลือกจัดลำดับใหม่ >นำไปข้างหน้า

  • เมื่อต้องการส่งเป็นวัตถุสไลด์ไปยังด้านหลังของกลุ่มวัตถุแบบเรียงซ้อนสไลด์ เลือกจัดลำดับใหม่ >ส่งไปไว้ข้างหลัง

  • เมื่อต้องการส่งตำแหน่งหนึ่งวัตถุสไลด์ไปไว้ข้างหลังตามลำดับซ้อน เลือกจัดลำดับใหม่ >ส่งไปข้างหลัง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จัดการวัตถุและชั้นใน PowerPoint for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×