เปลี่ยนลำดับที่รายการแบบเรียงซ้อนปรากฏบนสไลด์ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถซ้อนรายการเช่นวัตถุ พื้นที่ที่สำรอง ไว้ หรือรูปร่าง (และแม้แต่มีการจัดกลุ่มวัตถุ) ในชั้น เพื่อให้หนึ่งรายการปรากฏขึ้นด้านหน้าอื่น และคุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่แต่ละรายการปรากฏบนสไลด์

 1. เลือกวัตถุ (หรือชุดของวัตถุที่มีการจัดกลุ่ม) ที่คุณต้องการนำไปไว้ข้างหน้า หรือส่งไปยังด้านหลัง

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ ทำต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำวัตถุสไลด์ที่ด้านหน้าของกลุ่มวัตถุแบบเรียงซ้อนสไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากนำไปข้างหน้า ทางแล้ว คลิกนำไปข้างหน้าสุด

   นำไปข้างหน้า บนเมนู นำไปข้างหน้า

  • เมื่อต้องการย้ายวัตถุสไลด์ขึ้นหนึ่งตำแหน่งไปไว้ข้างหน้าตามลำดับซ้อน คลิกนำไปข้างหน้า

  • เมื่อต้องการส่งเป็นวัตถุสไลด์เพื่อย้อนกลับของกลุ่มวัตถุแบบเรียงซ้อนสไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากย้ายไปข้างหลัง แล้ว คลิ กส่งไปไว้ข้างหลัง

   ส่งกลับ บนเมนู นำไปข้างหลัง

  • เมื่อต้องการส่งวางหนึ่งวัตถุสไลด์ไปไว้ข้างหลังตามลำดับซ้อน คลิกย้ายไปข้างหลัง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จัดการวัตถุและเลเยอร์ใน PowerPoint 2016 for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×