เปลี่ยนลำดับการเล่นของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวของคุณ

เปลี่ยนลำดับการเล่นของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวของคุณไม่เล่นในลำดับที่คุณต้องการ คุณสามารถจัดเรียงลำดับใหม่ได้ วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกวัตถุบนสไลด์ของคุณที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่

  2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

    เปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

  3. ใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกและกดเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการย้ายค้างไว้ แล้วลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งใหม่ ในรูปภาพด้านล่าง เรากำลังย้ายเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ 1st ลงมาเป็นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ 3rd

เปลี่ยนลำดับของภาพเคลื่อนไหว

เคล็ดลับ: เส้นสีแดงจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณถึงตำแหน่งใหม่

  1. ปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อสิ้นสุดการย้าย รูปภาพด้านล่างแสดงเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ 1st ซึ่งตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ 3

    ตำแหน่งใหม่ของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×