เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางครั้งคุณอาจต้องการเพิ่มขนาดพื้นที่ว่างในหน้าต่าง Microsoft Outlook เพื่อดูข้อความ ปฏิทิน หรืองาน ในบางครั้ง คุณอาจต้องการเข้าถึงโฟลเดอร์จดหมายทั้งหมดของคุณ หรือคุณอาจต้องการสลับระหว่างมุมมองที่แตกต่างกันเช่นปฏิทินและที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว Outlook บานหน้าต่างนำทาง ให้ความยืดหยุ่นที่ มีหลายมุมมองที่แตกต่างกันและตัวเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ซ่อนบานหน้าต่างนำทางได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน้าต่าง Outlook ของคุณ

 • ย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กที่สุด ดังนั้นคุณจึงสามารถเปิดและปิดบานหน้าต่างได้ด้วยการคลิกครั้งเดียวเพื่อที่จะเข้าถึงโฟลเดอร์และมุมมองต่างๆ

 • ปล่อยให้บานหน้าต่างนำทางถูกย่อเล็กสุดไว้ และยังคงสามารถเข้าถึงรายการโฟลเดอร์และบานหน้าต่างอื่นๆ ภายในนั้นได้

คุณต้องการทำอะไร

เปิด หรือ ปิด บานหน้าต่างนำทาง

ย่อเล็กสุด หรือขยายบานหน้าต่างนำทาง

เปิดบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด

เปิด หรือ ปิด บานหน้าต่างนำทาง

 1. บนเมนูมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกบานหน้าต่างนำทาง

  คำสั่ง บานหน้าต่างนำทาง ใน Ribbon

 2. คลิกปกติย่อให้เล็กสุด หรือปิด

ด้านบนของหน้า

การย่อเล็กสุดหรือขยายบานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างในหน้าต่าง Outlook โดยย่อบานหน้าต่างนำทาง โปรไฟล์บางของบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดทำให้การดูพื้นที่ใหญ่ขึ้นพร้อมใช้งานในหน้าต่างของ Outlook ในขณะที่ยังคง แสดงอย่างรวดเร็วในการเข้าถึงโฟลเดอร์และไฟล์ที่คุณใช้บ่อยที่สุด และคุณยังคงสามารถดูรายการโฟลเดอร์ของคุณในบานหน้าต่างในโฟลเดอร์รายการที่เปิดขึ้นมาจากบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด

วิธีการย่อและขยายบานหน้าต่างนำทางมีอยู่หลายวิธี ให้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของคุณมากที่สุด

 • เมื่อต้องการย่อบานหน้าต่างนำทางที่ขยายออกให้เล็กสุด ให้คลิกลูกศรในมุมด้านบน เมื่อต้องการขยายบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกลูกศรที่ด้านบนสุด

  ลูกศรนี้จะอยู่ในส่วนหัวของบานหน้าต่างนำทางในมุมมองอื่นด้วยเช่นกัน เช่น ที่ติดต่อ และปฏิทิน

 • บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กปกติ หรือย่อเล็กสุด

 • ชี้ไปขอบของบานหน้าต่างนำทางขยาย เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ดับเบิลคลิกเพื่อย่อให้เล็กสุด ทำซ้ำการกระทำเดียวกันไปไว้เหนือขอบของบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดเพื่อขยายออก

 • ชี้ไปขอบของบานหน้าต่างนำทางขยาย เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ลากเข้าใกล้ขอบจนกว่าบานหน้าต่างนำทางถูกยุบลงในเวอร์ชันย่อเล็กสุด ลากขอบของบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดเพื่อขยายอีกครั้ง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อมีขยายบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด นั้นปรากฏขึ้นมีความกว้างเป็นก่อนที่จะถูกย่อให้เล็กสุด

 • ถ้าคุณออกจาก Outlook ขณะที่บานหน้าต่างนำทางถูกย่อเล็กสุดอยู่ บานหน้าต่างนำทางจะยังคงย่อเล็กสุดอยู่เมื่อคุณเริ่ม Outlook ใหม่

ด้านบนของหน้า

เปิดบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

ขณะบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดอยู่ คุณจะมีพื้นที่ทำงานและพื้นที่การดูที่ใหญ่ขึ้นในหน้าต่าง Outlook ขณะเดียวกันยังคงสามารถเข้าถึงรายการโฟลเดอร์จดหมายทั้งหมดได้โดยง่ายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว การเปิดเฉพาะรายการโฟลเดอร์จะทำให้บานหน้าต่างนำทางยังคงย่อเล็กสุดไว้ได้ในระหว่างที่คุณทำงาน แทนที่จะต้องขยายบานหน้าต่างนำทางในทุกครั้งที่คุณต้องการเข้าถึงโฟลเดอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำการค้นหาทันทีจากรายการโฟลเดอร์

 • บนบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกปุ่มโฟลเดอร์ บานหน้าต่างนำทาง

  หมายเหตุ: การคลิกปุ่มโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดจะเป็นการเปิดเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้นในรายการข้อความของ Outlook

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×