เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางครั้งคุณอาจต้องการเพิ่มขนาดพื้นที่ว่างในหน้าต่าง Microsoft Outlook เพื่อดูข้อความ ปฏิทิน หรืองาน ในบางครั้ง คุณอาจต้องการเข้าถึงโฟลเดอร์จดหมายทั้งหมดของคุณ หรือคุณอาจต้องการสลับระหว่างมุมมองที่แตกต่างกันเช่นปฏิทินและที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว Outlook บานหน้าต่างนำทาง ให้ความยืดหยุ่นที่ มีหลายมุมมองที่แตกต่างกันและตัวเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ซ่อนบานหน้าต่างนำทางได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน้าต่าง Outlook ของคุณ

 • ย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กที่สุด ดังนั้นคุณจึงสามารถเปิดและปิดบานหน้าต่างได้ด้วยการคลิกครั้งเดียวเพื่อที่จะเข้าถึงโฟลเดอร์และมุมมองต่างๆ

 • ปล่อยให้บานหน้าต่างนำทางถูกย่อเล็กสุดไว้ และยังคงสามารถเข้าถึงรายการโฟลเดอร์และบานหน้าต่างอื่นๆ ภายในนั้นได้

คุณต้องการทำอะไร

เปิด หรือ ปิด บานหน้าต่างนำทาง

การย่อเล็กสุดหรือขยายบานหน้าต่างนำทาง

เปิดบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

เปิด หรือ ปิด บานหน้าต่างนำทาง

 1. สำหรับOutlook 2010บนเมนูมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกบานหน้าต่างนำทาง

  คำสั่ง บานหน้าต่างนำทาง ใน Ribbon
  สำหรับ Outlook 2007 บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่บานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กปกติ หรือย่อเล็กสุด

 2. คลิกปกติย่อให้เล็กสุด หรือปิด

ด้านบนของหน้า

การย่อเล็กสุดหรือขยายบานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างในหน้าต่าง Outlook โดยย่อบานหน้าต่างนำทาง โปรไฟล์บางของบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดทำให้การดูพื้นที่ใหญ่ขึ้นพร้อมใช้งานในหน้าต่างของ Outlook ในขณะที่ยังคง แสดงอย่างรวดเร็วในการเข้าถึงโฟลเดอร์และไฟล์ที่คุณใช้บ่อยที่สุด และคุณยังคงสามารถดูรายการโฟลเดอร์ของคุณในบานหน้าต่างในโฟลเดอร์รายการที่เปิดขึ้นมาจากบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด

วิธีการย่อและขยายบานหน้าต่างนำทางมีอยู่หลายวิธี ให้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของคุณมากที่สุด

 • เมื่อต้องการย่อบานหน้าต่างนำทางที่ขยายออกให้เล็กสุด ให้คลิกลูกศรในมุมด้านบน เมื่อต้องการขยายบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกลูกศรที่ด้านบนสุด

  ลูกศรนี้จะอยู่ในส่วนหัวของบานหน้าต่างนำทางในมุมมองอื่นด้วยเช่นกัน เช่น ที่ติดต่อ และปฏิทิน

 • บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กปกติ หรือย่อเล็กสุด

 • ชี้ไปที่ขอบของบานหน้าต่างนำทางแบบขยาย เมื่อตัวชี้กลายเป็น ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ให้คลิกสองครั้งเพื่อย่อเล็กสุด ดำเนินการเดียวกันซ้ำบนขอบของบานหน้าต่างนำทางแบบย่อเล็กสุดเพื่อขยายบานหน้าต่างนำทางนั้น

 • ชี้ไปที่ขอบของบานหน้าต่างแบบขยาย เมื่อตัวชี้กลายเป็น ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ให้ลากตัวชี้ไปยังขอบจนกระทั่งบานหน้าต่างนำทางหดลงเป็นขนาดที่ย่อเล็กสุด ลากขอบของบานหน้าต่างนำทางแบบย่อเล็กสุดเพื่อขยายอีกครั้ง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อมีขยายบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด นั้นปรากฏขึ้นมีความกว้างเป็นก่อนที่จะถูกย่อให้เล็กสุด

 • ถ้าคุณออกจาก Outlook ขณะที่บานหน้าต่างนำทางถูกย่อเล็กสุดอยู่ บานหน้าต่างนำทางจะยังคงย่อเล็กสุดอยู่เมื่อคุณเริ่ม Outlook ใหม่

ด้านบนของหน้า

เปิดบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

ขณะบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดอยู่ คุณจะมีพื้นที่ทำงานและพื้นที่การดูที่ใหญ่ขึ้นในหน้าต่าง Outlook ขณะเดียวกันยังคงสามารถเข้าถึงรายการโฟลเดอร์จดหมายทั้งหมดได้โดยง่ายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว การเปิดเฉพาะรายการโฟลเดอร์จะทำให้บานหน้าต่างนำทางยังคงย่อเล็กสุดไว้ได้ในระหว่างที่คุณทำงาน แทนที่จะต้องขยายบานหน้าต่างนำทางในทุกครั้งที่คุณต้องการเข้าถึงโฟลเดอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำการค้นหาทันทีจากรายการโฟลเดอร์

 • บนบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกปุ่มโฟลเดอร์ บานหน้าต่างนำทาง

  หมายเหตุ: การคลิกปุ่มโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดจะเป็นการเปิดเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้นในรายการข้อความของ Outlook

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×