เปลี่ยนลักษณะของทีมไซต์ SharePoint ของคุณ

เปลี่ยนลักษณะของทีมไซต์ SharePoint ของคุณ

คุณสามารถกำหนดทีมไซต์ SharePoint ของคุณเองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อให้สะท้อนถึงสไตล์และตราสินค้าแบบมืออาชีพของคุณ เมื่อต้องการกำหนดทีมไซต์ของคุณ คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ที่สร้างไซต์ หรืออย่างน้อยต้องมีสิทธิ์ในการออกแบบไซต์

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีกิจการขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คน วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการตั้งค่าการแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์คือใช้OneDrive for Businessและทีมไซต์ Office 365 ร่วมกัน จากนั้นให้ทำตามบทช่วยสอนนี้ ในการกำหนดค่าทีมไซต์ Office 365 เพื่อให้คุณใช้ประโยชน์จากที่เก็บข้อมูลและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันได้มากขึ้น

เปลี่ยนรูปลักษณ์ของทีมไซต์ของคุณ

ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกธีมเริ่มต้นหนึ่งในแปดธีมสำหรับทีมไซต์ของคุณ หรือเลือกหนึ่งในการออกแบบประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการใช้บางอย่างจะค่อยๆ ถูกนำมาใช้กับองค์กรที่เข้าร่วมใน โปรแกรมการวางจำหน่ายครั้งแรก ซึ่งหมายความว่าคุณจะยังไม่เห็นฟีเจอร์นี้ หรืออาจดูแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความวิธีใช้

ธีมเริ่มต้น

 1. บนทีมไซต์ของคุณ ให้คลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้วคลิก เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ

  เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ

 2. เลือกลักษณะที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก

  เปลี่ยนลักษณะของทีมไซต์ SharePoint ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าหน้าจอของคุณไม่ตรงกับรูปด้านบน นั่นหมายความว่า ผู้ดูแลระบบของคุณได้ตั้งค่าทีมไซต์เป็นประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้หนึ่งในการออกแบบประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก

 • ถ้าคุณไม่เห็น เปลี่ยนลักษณะ บนเมนู การตั้งค่า คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการจัดการตัวเลือกนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint หรือถามผู้ดูแลระบบของคุณ

การออกแบบประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก

 1. บนทีมไซต์ของคุณ ให้คลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้วคลิก เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ

 2. คลิก ดูการตั้งค่าแบบคลาสสิก ถ้าคุณอยู่ในประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกแล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้

 3. เลือกลักษณะจากตัวเลือกที่มีหลายๆ แบบ ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่ชอบสีหรือรูปนั้น คุณสามารถเปลี่ยนได้ในขั้นตอนถัดไป

 4. เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปพื้นหลัง ให้คลิก เปลี่ยน และอัปโหลดรูปของคุณเอง หรือลากรูปจากคอมพิวเตอร์ของคุณลงในรูปขนาดย่อที่อยู่เหนือคำสั่ง เปลี่ยน

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบแผนชุดสี ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สี และเลือกแบบแผนชุดสีอื่น

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เค้าโครงไซต์ และเลือกเค้าโครงอื่นที่ควบคุมตำแหน่งของลิงก์การนำทาง กล่องค้นหา และอื่นๆ

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ฟอนต์ แล้วเลือกฟอนต์อื่น

  เคล็ดลับ:  คุณสามารถดูลักษณะที่เปลี่ยนแปลงโดยทันทีได้ในพื้นที่แสดงตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการย้อนกลับไปยังจุดที่คุณเริ่มต้น ให้คลิก เริ่มใหม่ หรือคุณสามารถคลิกที่โลโก้ไซต์ของคุณเพื่อออกจาก เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ และกลับไปยังโฮมเพจของไซต์ของคุณได้

 8. เมื่อคุณพร้อมที่จะดูการแสดงตัวอย่างแบบเต็มขนาดของสิ่งที่คุณได้เปลี่ยนแปลงไปนั้นว่าจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อใช้กับเนื้อหาของไซต์ ให้คลิก ลองใช้ดู ผู้ใช้ไซต์คนอื่นๆ จะยังมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ถ้าคุณไม่ชอบสิ่งที่เห็น คลิก เริ่มใหม่

 9. ถ้าคุณชอบสิ่งที่คุณเห็นในการแสดงตัวอย่าง ให้คลิก ชอบ ใช้แบบนี้ต่อไป ถ้าไม่ชอบ ให้คลิก ไม่ ไม่ค่อยชอบ และลองลักษณะอื่น

เปลี่ยนโลโก้ ชื่อเรื่อง และคำอธิบายของทีมไซต์ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับไซต์ของคุณ เช่น โลโก้ ชื่อ หรือคำอธิบาย ให้ดู จัดการการตั้งค่าทีมไซต์ SharePoint ของคุณ

 1. บนทีมไซต์ ให้คลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 และภายใต้ส่วนหัวของ ลักษณะที่แสดง ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

  เปลี่ยนลักษณะของตัวเลือก ในการตั้งค่าไซต์

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าไทล์เริ่มต้นใช้งานไซต์ของคุณอยู่ในโฮมเพจ คุณสามารถคลิกไทล์สไตล์คุณเป็นอย่างไร

  • ปุ่มสไตล์ของคุณคืออะไรจากไทล์การเริ่มต้นใช้งาน

  • อีกวิธีหนึ่งคือ คลิก การตั้งค่า บนทีมไซต์ แล้วคลิก เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ

  • ถ้าคุณไม่เห็น เปลี่ยนลักษณะ บนเมนู ตั้งค่า หรือบนหน้าการตั้งค่าไซต์ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการจัดการตัวเลือกนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint หรือถามผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. เลือกลักษณะอื่นจากตัวเลือกที่มีหลายๆ แบบ ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่ชอบสีหรือรูปนั้น คุณสามารถเปลี่ยนได้ในขั้นตอนถัดไป

 3. ในขณะนี้ คุณสามารถทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปพื้นหลัง ให้คลิก เปลี่ยน และอัปโหลดรูปของคุณเอง หรือลากรูปจากคอมพิวเตอร์ของคุณลงในรูปขนาดย่อที่อยู่เหนือคำสั่ง เปลี่ยน

   หมายเหตุ:  ถ้าลากและปล่อยไม่ทำงาน ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์เวอร์ชันล่าสุดหรือ Microsoft Office 2013 เป็นอย่างต่ำ การลากและปล่อยของ Office 2013 เป็นอย่างต่ำหรือเวอร์ชันล่าสุดของ Internet Explorer, Firefox หรือ Chrome เบราว์เซอร์ Microsoft Edge ยังไม่รองรับใน Windows 10 แต่รองรับใน Internet Explorer 11

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบแผนชุดสี ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สี และเลือกแบบแผนชุดสีอื่น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เค้าโครงไซต์ และเลือกเค้าโครงอื่นที่ควบคุมตำแหน่งของลิงก์การนำทาง กล่องค้นหา และอื่นๆ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ฟอนต์ แล้วเลือกฟอนต์อื่น

   เคล็ดลับ: 

   • คุณสามารถดูลักษณะที่เปลี่ยนแปลงโดยทันทีได้ในพื้นที่แสดงตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการย้อนกลับไปยังจุดที่คุณเริ่มต้น ให้คลิก เริ่มใหม่ หรือคุณสามารถคลิกที่โลโก้ไซต์ของคุณเพื่อออกจาก เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ และกลับไปยังโฮมเพจของไซต์ของคุณได้

   • เนื่องจากการติดตั้ง SharePoint อาจมีเวอร์ชันที่แตกต่างกัน หรือสามารถกำหนดเองได้หลายแบบ ผู้ออกแบบไซต์ของคุณอาจมีแนวทางการแก้ไขแตกต่างกัน ถ้ามองไม่เห็น โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบของคุณ

 4. เมื่อคุณพร้อมที่จะดูการแสดงตัวอย่างแบบเต็มขนาดของสิ่งที่คุณได้เปลี่ยนแปลงไปนั้นว่าจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อใช้กับเนื้อหาของไซต์ ให้คลิก ลองใช้ดู ผู้ใช้ไซต์คนอื่นๆ จะยังมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ถ้าคุณไม่ชอบสิ่งที่เห็น คลิก เริ่มใหม่

 5. ถ้าคุณชอบสิ่งที่คุณเห็นในการแสดงตัวอย่าง ให้คลิก ชอบ ใช้แบบนี้ต่อไป ถ้าไม่ชอบ ให้คลิก ไม่ ไม่ค่อยชอบ และลองลักษณะอื่น

หมายเหตุ: เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว หรือคุณเปลี่ยนใจ คลิกหนึ่งในลิงก์การนำทางแบบแสดงเส้นทางด้านซ้ายบนของหน้าจอเพื่อกลับไปยังรูปแบบเดิม

ตอนนี้เมื่อคุณได้เปลี่ยนแปลงลักษณะของไซต์ทีมของคุณแล้ว คุณสามารถดำเนินการการกำหนดเองของคุณได้ต่อไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น อ่านต่อไปเพื่อค้นหาวิธีอัปเดตชื่อเรื่อง คำอธิบาย และโลโก้ของไซต์ทีมของคุณ

ชื่อเรื่องมักจะเป็นสิ่งแรกที่ผู้เยี่ยมชมไซต์ของคุณเห็นเมื่อพวกเขาเยี่ยมชมไซต์ทีมของคุณ ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะเลือกชื่อเรื่องที่จะอธิบายทีมหรือโครงการของคุณ การเพิ่มโลโก้จะช่วยให้ผู้อื่นรู้ว่าพวกเขาอยู่ในไซต์ที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำโลโก้ที่มีอยู่ขององค์กรของคุณมาใช้ใหม่ หรือรูปภาพที่มีความหมายกับบุคคลที่ใช้ไซต์ได้

 1. บนทีมไซต์ของคุณ ให้คลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้ ลักษณะหน้าตา ให้คลิก ชื่อเรื่อง คำอธิบาย และโลโก้

  ตัวเลือกชื่อ คำอธิบาย และโลโก้ในการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น ชื่อเรื่อง คำอธิบาย และโลโก้ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการจัดการตัวเลือกนั้น คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์อย่างน้อยเทียบเท่ากับกลุ่มเจ้าของบนไซต์ของคุณ อาจเป็นไปได้ว่า องค์กรของคุณออกแบบทั้งไซต์คอลเลกชันของคุณและนำสิทธิ์ในการจัดการตัวเลือกเหล่านี้ของคุณออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

 3. ใส่ชื่อเรื่องใหม่ในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่องใหม่จะแสดงบนหน้าแต่ละหน้าของไซต์

 4. ใส่คำอธิบายใหม่ในเขตข้อมูล คำอธิบาย คำอธิบายจะไม่ปรากฏบนไซต์ แต่จะแสดงขึ้นมาบนหน้าผลการค้นหา

 5. เปลี่ยนโลโก้

  • เมื่อต้องการอัปโหลดโลโก้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก จากคอมพิวเตอร์ คลิก เรียกดู หารูปภาพและคลิก เปิด

  • เมื่อต้องการเพิ่มโลโก้จาก SharePoint ให้คลิก จาก SharePoint เรียกดูไลบรารีที่เก็บรูป เลือกรูป แล้วคลิก แทรก (สมมติว่าคุณได้อัปโหลดโลโก้ของคุณลงในทีมไซต์ของคุณแล้ว)

 6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ถ้าคุณไม่ชอบโลโก้ที่ปรากฏบนไซต์ของคุณ คุณแค่ปรับเปลี่ยนโลโก้ และทำขั้นตอนด้านบนซ้ำเพื่อแทนที่โลโก้เดิม

ตอนนี้ คุณมีการกำหนดค่าเองอย่างรวดเร็วแล้ว ให้พิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของคุณมีประโยชน์มากขึ้น

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×