เปลี่ยนลักษณะการเรียงลำดับที่ติดต่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณมีหลายที่ติดต่อ รายการที่ติดต่อของคุณสามารถรับโรคยุ่งยาก เปลี่ยนลักษณะการเรียงลำดับที่ติดต่อของคุณสามารถช่วยให้คุณค้นหาบุคคลที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเรียงลำดับที่ติดต่อของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก บุคคล

  คลิก บุคคล

 2. คลิกหน้าแรก >มุมมองปัจจุบัน >รายการ

 3. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงที่ติดต่อของคุณตามลำดับตัวอักษรของนามสกุล ให้คลิก ตั้งชื่อเป็น

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณได้มอบหมายให้ที่ติดต่อไปยังประเภทสีที่แตกต่างกันคุณสามารถคลิส่วนหัวของคอลัมน์ประเภท เพื่อเรียงลำดับรายการตามนั้น

เมื่อต้องการค้นหาเฉพาะเจาะจงติดต่อใช้ฟีเจอร์การค้นหาที่ติดต่อ

เปลี่ยนรูปแบบของชื่อที่ติดต่อของคุณ

ที่ติดต่อของคุณอาจไม่ถูกจัดรูปแบบด้วยวิธีเดียวกันทั้งหมด ซึ่งอาจหมายถึงที่ติดต่อเหล่านั้นจะไม่แสดงตามที่คาดไว้ เมื่อคุณเรียงลำดับโดยใช้คอลัมน์ ตั้งชื่อเป็น ตัวอย่างเช่น บางคนอาจได้รับการตั้งชื่อเป็น ชื่อ นามสกุล ในขณะที่ผู้อื่นอาจได้รับการตั้งชื่อเป็น นามสกุล ชื่อ ถ้าที่ติดต่อของคุณไม่ได้รับการเรียงลำดับในแบบที่คุณต้องการ ให้ลองทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  คลิก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. บนแท็บ สมุดรายชื่อ ให้เลือกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยน

  คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปลี่ยน

 3. ภายใต้ แสดงชื่อตาม ให้เลือก ตั้งชื่อเป็น (ชัยนาม, ณัทธร)

หมายเหตุ:  ถ้าอีเมลของคุณอยู่ใน Exchange Server คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบชื่อของที่ติดต่อของคุณในรายการที่ติดต่อ Outlook หลัก และโฟลเดอร์ที่ติดต่อใดๆ ที่คุณสร้างได้ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบชื่อของบุคคลในสมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) ได้ สมุดรายชื่อนี้ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ และจัดการโดยผู้ดูแลระบบ

เปลี่ยนรูปแบบของชื่อที่ติดต่อรายบุคคล

หลังจากที่คุณเรียงลำดับรายการที่ติดต่อของคุณโดยใช้คอลัมน์ ตั้งชื่อเป็น ที่ติดต่อหนึ่งหรือสองรายการอาจยังคงไม่แสดงตามที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการจัดรูปแบบของที่ติดต่อแต่ละรายการ ให้ทำดังนี้

 1. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ในกล่องที่อยู่ทางด้านขวาของ ตั้งชื่อเป็น ให้คลิกที่ลูกศรแบบดรอปดาวน์ และเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพยายามทำให้ สุทธา ชาญเชิงค้า ใช้รูปแบบ นามสกุล ชื่อ ให้เลือก ชาญเชิงค้า, สุทธา จากรายการ

  คลิกที่กล่องทางด้านขวาของ ตั้งชื่อเป็น แล้วเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่เห็นรูปแบบที่เหมาะสม คุณสามารถพิมพ์ชื่อในกล่อง ตั้งชื่อเป็น โดยใช้รูปแบบที่คุณต้องการได้

 3. คลิก บันทึกแล้วปิด

ถ้าคุณต้องการให้รายการที่ติดต่อของคุณสามารถเรียงลำดับตามนามสกุลของที่ติดต่อของคุณ คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเป็นนามสกุล รูปแบบของชื่อ หลังจากที่คุณเปลี่ยนรูปแบบการแสดง ยังคงคุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ติดต่อที่มีการอัปเดไม่ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบแต่ละรายได้

เปลี่ยนเป็นนามสกุล รูปแบบของชื่อ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของชื่อที่ติดต่อในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook ของ Microsoft หลักหรือโฟลเดอร์ที่ติดต่อใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้น โฟลเดอร์เหล่านี้จะแสดงรายการในสมุดที่อยู่ของ Outlook อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของชื่อสำหรับชื่อในส่วนกลางอยู่รายการ (GAL) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAL ดูทำไมไม่รูปแบบชื่อติดต่อบางสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรส่วนด้านล่างได้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บสมุดรายชื่อ ในรายการชื่อ คลิกสมุดรายชื่อของ Outlook นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยน

 4. ภายใต้สมุดรายชื่อของ Outlook คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงที่ติดต่อ คลิกตัวอย่างเช่นติดต่อ: กล่องจดหมายชื่อกล่องจดหมาย

 5. ภายใต้แสดงชื่อตาม คลิกไฟล์เป็น (ชัยนาม ณัทธร)

 6. คลิกปิด บนกล่องโต้ตอบMicrosoft สมุดรายชื่อของ Outlook และตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 7. ออกจาก Outlook แล้วเริ่ม Outlook ใหม่

เปลี่ยนที่ติดต่อแต่ละรายการเป็นนามสกุล รูปแบบของชื่อ

หลังจากที่คุณเปลี่ยนรูปแบบชื่อติดต่อที่มีอยู่ในสมุดรายชื่อ Outlook การเปลี่ยนแปลงนำไปใช้กับข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ติดต่อบางครั้งไม่ใช่ทั้งหมดของคุณจะอัปเดตด้วยการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ ในกรณีดังกล่าว คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบติดต่อแต่ละรายการ

 1. ในที่ติดต่อ ดับเบิลคลิกที่ติดต่อที่ไม่ปรากฏในนามสกุล รูปแบบของชื่อ

 2. ในติดต่อที่เปิด ในกล่องไฟล์เป็น คลิกชื่อในนามสกุล รูปแบบของชื่อ ตัวอย่างเช่น คลิกชัยนาม ณัทธร

 3. บนแท็บที่ติดต่อ ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึก และปิด

 4. ทำซ้ำสำหรับแต่ละรายการที่ติดต่อไม่แสดงในรูปแบบของชื่อที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: 

 • ในบัตรข้อมูลติดต่อชื่อที่ใช้แสดง สำหรับที่อยู่อีเมลที่จะเป็นชื่อที่แสดงอยู่บนบรรทัดเพื่อสำเนาถึง และสำเนาลับ ของข้อความอีเมล และ ในสมุดรายชื่อเมื่อคุณค้นหาติดต่อ ชื่อที่ใช้แสดง จะถูกสร้างขึ้นโดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณพิมพ์ชื่อของติดต่อในกล่องชื่อเต็ม

 • ชื่อบริษัทในกล่องบริษัท ที่ขึ้นต้นด้วยตัวโดยอัตโนมัติที่ปรากฏภายใต้คำถัดไปในชื่อ ตัวอย่างเช่นบริษัทโทรศัพท์แสดงเป็นโทรศัพท์ บริษัท

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบชื่อติดต่อบางทำไมได้อย่างไร

ติดต่อที่แสดงอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook ของคุณทำให้เนื้อหาของสมุดที่อยู่ของ Outlook คุณยังสามารถสร้าง และตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่ติดต่ออื่น และในแต่ละโฟลเดอร์เหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของชื่อ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงของชื่อใน Microsoft Exchange Server ส่วนกลางอยู่รายการ (GAL) รูปแบบของชื่อใน GAL ถูกตั้งค่า โดยผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ

 • สมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL)     เมื่อต้องการแสดงสมุดรายชื่อนี้ คุณต้องใช้บัญชี Microsoft Exchange Server GAL มีชื่อและที่อยู่อีเมลของทุกคนในองค์กรของคุณ GAL จะถูกกำหนดค่ากับบัญชี Exchange โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลระบบเครือข่าย Exchange จะสร้างและจัดการดูแล GAL GAL อาจยังมีที่อยู่อีเมลสำหรับที่ติดต่อภายนอก รายชื่อการแจกจ่าย ห้องประชุม และอุปกรณ์

 • สมุดรายชื่อของ outlook     สมุดรายชื่อนี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Outlook สมุดรายชื่อถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และประกอบด้วยติดต่อในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ เริ่มต้นว่า รายการที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรสาร ที่ติดต่อเหล่านี้จะแสดงในกล่องโต้ตอบสมุดรายชื่อ เมื่อคุณคลิกที่ติดต่อ ในรายการสมุดรายชื่อ

  ถ้าคุณได้สร้างโฟลเดอร์ที่ติดต่อเพิ่มเติม คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับโฟลเดอร์แต่ละการรวมติดต่อที่เป็นส่วนหนึ่งของสมุดรายชื่อของ Outlook

คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของชื่อสำหรับสมุดรายชื่ออื่นที่คุณสร้างไว้ใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเพิ่มหรือเอาสมุดรายชื่อ

เมื่อต้องการดูสมุดรายชื่อพร้อมใช้งานทั้งหมด คลิสมุดรายชื่อ บนแถบเครื่องมือ จากนั้น คลิกลูกศรลงในรายการสมุดรายชื่อ

แต่ละโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณอยู่ในรายการสมุดรายชื่อ

ถ้าคุณต้องการให้รายการที่ติดต่อของคุณสามารถเรียงลำดับตามนามสกุลของที่ติดต่อของคุณ คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเป็นนามสกุล รูปแบบของชื่อ หลังจากที่คุณเปลี่ยนรูปแบบการแสดง ยังคงคุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ติดต่อที่มีการอัปเดไม่ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบแต่ละรายได้

เปลี่ยนเป็นนามสกุล รูปแบบของชื่อ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของชื่อที่ติดต่อในโฟลเดอร์ที่ติดต่อหลักMicrosoft Office Outlook 2007 หรือโฟลเดอร์ที่ติดต่อใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้น โฟลเดอร์เหล่านี้จะแสดงรายการในสมุดที่อยู่ของ Outlook อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของชื่อสำหรับชื่อในส่วนกลางอยู่รายการ (GAL) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAL ดูทำไมไม่รูปแบบชื่อติดต่อบางสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรส่วนด้านล่างได้

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานของ Outlook สำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผล

 1. ใน Outlook บนเมนูเครื่องมือ คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. บนแท็บสมุดรายชื่อ ในรายการชื่อ คลิกสมุดรายชื่อของ Outlook นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยน

  สมุดรายชื่อของคุณแสดงอยู่บนแท็บสมุดรายชื่อ

 3. ภายใต้สมุดรายชื่อของ Outlook คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงที่ติดต่อ คลิกตัวอย่างเช่นติดต่อ: โฟลเดอร์ส่วนบุคคล หรือติดต่อ: กล่องจดหมายชื่อกล่องจดหมาย

 4. ภายใต้แสดงชื่อตาม คลิกไฟล์เป็น (ชัยนาม ณัทธร)

  เลือกรูปแบบชื่อสำหรับรายการในสมุดรายชื่อของคุณ

 5. คลิกปิด สองครั้ง

 6. ปิด และเริ่ม Outlook ใหม่

 7. การเปลี่ยนแปลง Outlook บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก เพื่อตรวจสอบรูปแบบ

 8. บนแท็บการกำหนดลักษณะ ภายใต้ที่ติดต่อและบันทึกย่อ คลิกตัวเลือกที่ติดต่อ

 9. ในกล่องตัวเลือกที่ติดต่อ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบนามสกุล ชื่อ ในรายการลำดับ "ตั้งชื่อเป็น" ค่าเริ่มต้น

  • ในรายการลำดับ "ตั้งชื่อเป็น" ค่าเริ่มต้น คลิกนาม ก่อน

 10. คลิก ตกลง สองครั้ง

เปลี่ยนที่ติดต่อแต่ละรายการเป็นนามสกุล รูปแบบของชื่อ

หลังจากที่คุณเปลี่ยนรูปแบบชื่อติดต่อที่มีอยู่ในสมุดรายชื่อ Outlook การเปลี่ยนแปลงนำไปใช้กับข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ติดต่อบางครั้งไม่ใช่ทั้งหมดของคุณจะอัปเดตด้วยการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ ในกรณีดังกล่าว คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบติดต่อแต่ละรายการ

 1. ในที่ติดต่อ ดับเบิลคลิกที่ติดต่อที่ไม่ปรากฏในนามสกุล รูปแบบของชื่อ

 2. ในติดต่อที่เปิด ในกล่องไฟล์เป็น ในส่วนมุมบนซ้าย คลิกชื่อในนามสกุล รูปแบบของชื่อ ตัวอย่างเช่น คลิกชัยนาม ณัทธร

  รายการ ตั้งชื่อเป็น ในที่ติดต่อ

 3. บนแท็บที่ติดต่อ ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึก และปิด

 4. ทำซ้ำสำหรับแต่ละรายการที่ติดต่อไม่แสดงในรูปแบบของชื่อที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: 

 • ในบัตรข้อมูลติดต่อชื่อที่ใช้แสดง สำหรับที่อยู่อีเมลที่จะเป็นชื่อที่แสดงอยู่บนบรรทัดเพื่อสำเนาถึง และสำเนาลับ ของข้อความอีเมล และ ในสมุดรายชื่อเมื่อคุณค้นหาติดต่อ ชื่อที่ใช้แสดง จะถูกสร้างขึ้นโดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณพิมพ์ชื่อของติดต่อในกล่องชื่อเต็ม

 • ชื่อบริษัทในกล่องบริษัท ที่ขึ้นต้นด้วยตัวโดยอัตโนมัติที่ปรากฏภายใต้คำถัดไปในชื่อ ตัวอย่างเช่นบริษัทโทรศัพท์แสดงเป็นโทรศัพท์ บริษัท

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบชื่อติดต่อบางทำไมได้อย่างไร

ติดต่อที่แสดงอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อOutlook 2007 ทำให้เนื้อหาของสมุดที่อยู่ของ Outlook คุณยังสามารถสร้าง และตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่ติดต่ออื่น และในแต่ละโฟลเดอร์เหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของชื่อ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงของชื่อใน Microsoft Exchange ส่วนกลางอยู่รายการ (GAL) รูปแบบของชื่อใน GAL ถูกตั้งค่า โดยผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ

 • สมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL)     เมื่อต้องการแสดงสมุดรายชื่อนี้ คุณต้องใช้บัญชี Microsoft Exchange Server GAL มีชื่อและที่อยู่อีเมลของทุกคนในองค์กรของคุณ GAL จะถูกกำหนดค่ากับบัญชี Exchange โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลระบบเครือข่าย Exchange จะสร้างและจัดการดูแล GAL GAL อาจยังมีที่อยู่อีเมลสำหรับที่ติดต่อภายนอก รายชื่อการแจกจ่าย ห้องประชุม และอุปกรณ์

 • สมุดรายชื่อของ outlook     สมุดรายชื่อนี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Outlook สมุดรายชื่อถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และประกอบด้วยติดต่อในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ เริ่มต้นว่า รายการที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรสาร ที่ติดต่อเหล่านี้จะแสดงในกล่องโต้ตอบสมุดรายชื่อ เมื่อคุณคลิกที่ติดต่อ ในรายการสมุดรายชื่อ

  ถ้าคุณได้สร้างโฟลเดอร์ที่ติดต่อเพิ่มเติม คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับโฟลเดอร์แต่ละการรวมติดต่อที่เป็นส่วนหนึ่งของสมุดรายชื่อของ Outlook

คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของชื่อสำหรับสมุดรายชื่ออื่นที่คุณสร้างไว้ใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเพิ่มหรือเอาสมุดรายชื่อ

เมื่อต้องการดูสมุดรายชื่อพร้อมใช้งานทั้งหมด คลิกสมุดรายชื่อ บนแถบเครื่องมือ นั้นแล้ว คลิกลูกศรอยู่ใต้สมุดรายชื่อ

รายการสมุดรายชื่อ

แต่ละโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณอยู่ในรายการสมุดรายชื่อ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×