เปลี่ยนรูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับการบันทึกเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Microsoft Excel เวิร์กบุ๊กจะถูกบันทึกเป็นเวิร์กบุ๊ก Excel (.xlsx) ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบไฟล์เริ่มต้นเป็นรูปไฟล์อื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel ตัวอย่าง ถ้าคุณมักได้สร้างแมโครในเวิร์กบุ๊ก คุณอาจต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กใหม่โดยอัตโนมัติเป็นเวิร์กบุ๊ก Excel Macro-Enabled (.xlsm) หรือ ถ้าคุณทำงานกับผู้อื่นที่ใช้ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณอาจต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กใหม่เป็นเวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 (.xls)

  1. ใน Excel 2007: คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Excel

    ใน Excel เวอร์ชันอื่น: คลิกไฟล์ >ตัวเลือก

  2. ในประเภทบันทึก ภายใต้บันทึกเวิร์กบุ๊ก ในรายการบันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้ คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการใช้

    เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณระบุรูปแบบไฟล์เริ่มต้น เวิร์กบุ๊กใหม่ทั้งหมดจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่เลือกไว้ยกเว้นคุณระบุรูปแบบอื่นในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กนั้น

  • บางฟีเจอร์และการจัดรูปแบบอาจไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Excel หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่น

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฟีเจอร์ที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบไฟล์อื่น ๆ และการจัดรูปแบบ Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×