เปลี่ยนรูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับการบันทึกเวิร์กบุ๊ก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในMicrosoft Office Excel 2007 เวิร์กบุ๊กจะถูกบันทึกเป็นเวิร์กบุ๊ก Excel (.xlsx) ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบไฟล์เริ่มต้นเป็นรูปไฟล์อื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนในOffice Excel 2007 ตัวอย่าง ถ้าคุณมักได้สร้างแมโครในเวิร์กบุ๊ก คุณอาจต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กใหม่โดยอัตโนมัติเป็นเวิร์กบุ๊ก Excel Macro-Enabled (.xlsm) หรือ ถ้าคุณทำงานกับผู้อื่นที่ใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Excel คุณอาจต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊กใหม่เป็นเวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 (.xls)

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภทบันทึก ภายใต้บันทึกเวิร์กบุ๊ก ในรายการบันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้ คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการใช้

    เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่คุณระบุรูปแบบไฟล์เริ่มต้น เวิร์กบุ๊กใหม่ทั้งหมดจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่เลือกไว้ยกเว้นคุณระบุรูปแบบอื่นในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กนั้น

  • บางฟีเจอร์และการจัดรูปแบบอาจไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Excel หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่น

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การจัดรูปแบบ Excel และคุณลักษณะที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบไฟล์อื่น ๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×