Office

เปลี่ยนรูปแบบเครื่องหมายอัญประกาศใน Word for Mac

Word จะเปลี่ยนเครื่องหมายอัญประกาศตรง (' หรือ ") เพื่อให้เป็นปีกกาเครื่องหมายอัญประกาศ ("หรือ ") อย่างที่คุณพิมพ์ คุณอาจไม่ต้องใช้ปีกกาเครื่องหมายอัญประกาศในบางกรณี — เช่น ถ้าคุณใช้เพื่อกำหนดฟุตและนิ้วได้

ให้เลือกทำดังนี้

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับอัตโนมัติตรงหรือปีกกาเครื่องหมายอัญประกาศ

 1. บน เมนูเครื่องมือ คลิก แก้ไขอัตโนมัติ แล้ว คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

 2. เลือกการ แก้ไขการสะกดและการจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติตามที่คุณพิมพ์ลงใน กล่องกาเครื่องหมาย

 3. ภายใต้ แทนที่ขณะคุณพิมพ์ เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย "อัญประกาศแบบตรง" ด้วย "เครื่องหมายอัญประกาศสมาร์ท"

แทนที่ทั้งหมดแบบเดียวหรือปีกกาเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศตรง

 1. บน เมนูเครื่องมือ คลิก แก้ไขอัตโนมัติ แล้ว คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

 2. ภายใต้ แทนขณะที่คุณพิมพ์ ล้างกล่องกาเครื่องหมาย "อัญประกาศแบบตรง" ด้วย "เครื่องหมายอัญประกาศสมาร์ท" จากนั้น คลิก ตกลง

 3. ในเขตข้อมูลการค้นหา เขตข้อมูลการค้นหาใน Word บนเมนูป็อปอัพค้นหา คลิก แทนที่

 4. ในการ ค้นหาเอกสารทั้งสองแบบ และ แทนที่ด้วย กล่อง พิมพ์ ' หรือ" แล้ว คลิก แทนทั้งหมด

แทนที่ทั้งหมดแบบเดียวหรือปีกกาเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ด้วยเปีกกาเครื่องหมายอัญประกาศ

 1. บน เมนูเครื่องมือ คลิก แก้ไขอัตโนมัติ แล้ว คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

 2. ภายใต้ แทนขณะที่คุณพิมพ์ ล้างกล่องกาเครื่องหมาย "อัญประกาศแบบตรง" ด้วย "เครื่องหมายอัญประกาศสมาร์ท" จากนั้น คลิก ตกลง

 3. ในเขตข้อมูลการค้นหา เขตข้อมูลการค้นหาใน Word บนเมนูป็อปอัพค้นหา คลิก แทนที่

 4. ในการ ค้นหาเอกสารทั้งสองแบบ และ แทนที่ด้วย กล่อง พิมพ์ ' หรือ" แล้ว คลิก แทนทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

เปิดใช้งานตัวอักษรควบหรืออักขระที่เข้าร่วม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×