เปลี่ยนรูปแบบหน่วยเริ่มต้นสำหรับการมอบหมาย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้นProject 2010 แสดงจำนวนงานที่มอบหมาย เป็นเปอร์เซ็นต์ (แสดง 100% สำหรับการมอบหมายทรัพยากรประจำ), แต่คุณสามารถเลือกที่จะแสดงข้อคิดเห็นในรูปแบบทศนิยมแทน

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกโครงการ ให้คลิก กำหนดการ

  3. ในรายการ แสดงหน่วยการมอบหมายเป็น ให้คลิก เปอร์เซ็นต์ หรือ ทศนิยม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×