เปลี่ยนรูปแบบวันที่ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วันปรากฏในMicrosoft Office Outlook 2007 โดยยึดตามรูปแบบที่ระบุในการตั้งค่าสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการแสดงวันนั่นคือตัวอย่าง เป็น รูปแบบวันเดือนปีแทนที่จะจัดรูปแบบวันเดือนปี — คุณเปลี่ยนแปลงนี้ในโปรแกรมแผงควบคุมในWindows Vista และเวอร์ชันก่อนหน้า

หมายเหตุ: โปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่าวันที่จากระบบปฏิบัติการของคุณจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในแผงควบคุม

เปลี่ยนการตั้งค่าวันที่ใน Windows Vista

  1. คลิกเริ่ม คลิกแผงควบคุม คลิกนาฬิกา ภาษา และภูมิภาค และภายใต้ภูมิภาคและภาษา คลิกเปลี่ยนวัน รูป เวลา หรือตัวเลข

  2. บนแท็บรูปแบบ คลิกกำหนดรูปแบบนี้

  3. บนแท็บวัน ระบุการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณต้องการทำให้ ภายใต้วันแบบสั้น และวันแบบยาว

เปลี่ยนการตั้งค่าวันที่ใน Microsoft Windows XP

  1. คลิกเริ่ม คลิกแผงควบคุม แล้ว ดับเบิลคลิกที่ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค

  2. บนแท็บตัวเลือกภูมิภาค ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ คลิกกำหนดเอง

  3. บนแท็บวัน ระบุการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณต้องการทำให้ ภายใต้วันแบบสั้น และวันแบบยาว

ถ้าคุณไม่เห็นรูปแบบที่คุณต้องการในวันแบบสั้น หรือวันแบบยาว ทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ: พิมพ์ใหญ่Mแอสำหรับการตั้งค่าเดือน ตัวพิมพ์เล็กmจะใช้สำหรับการตั้งค่านาที

ถึง

ทำสิ่งนี้

แสดงตัวเลขหลักเดียวโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

พิมพ์อักขระตัวเดียว พิมพ์dสำหรับการตั้งค่าวัน พิมพ์yสำหรับการตั้งค่าปี และพิมพ์Mสำหรับการตั้งค่าเดือน

แสดงที่นำหน้าด้วยเลขศูนย์ ด้วยเลขตัวเดียว

พิมพ์อักขระสองตัว พิมพ์ddสำหรับการตั้งค่าวัน พิมพ์yyสำหรับการตั้งค่าปี และพิมพ์MMสำหรับการตั้งค่าเดือน

แสดงสองหลักสุดท้ายของปี

พิมพ์yyสำหรับการตั้งค่าปี

แสดงตัวเลข 4 หลักสำหรับปี

พิมพ์yyyyสำหรับการตั้งค่าปี

แสดงตัวย่อสำหรับวันหรือเดือน

พิมพ์อักขระที่สาม พิมพ์วววสำหรับการตั้งค่าวันที่ และพิมพ์ดดดสำหรับการตั้งค่าเดือน

แสดงชื่อเต็มของวันหรือเดือน

พิมพ์อักขระสี่ตัว พิมพ์ddddสำหรับการตั้งค่าวันที่ และพิมพ์MMMMสำหรับการตั้งค่าเดือน

แสดงข้อความเพิ่มเติม

พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') ล้อมรอบข้อความ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×