Office

เปลี่ยนรูปร่างแผนภูมิแผนที่สามมิติ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของคอลัมน์และฟองบนแผนที่ของคุณได้โดยการปรับเปลี่ยนรูปร่าง

Power Map ที่มีคอลัมน์สี่เหลี่ยมจัตุรัส Power Map ที่มีคอลัมน์รูปร่างวงกลม

คลิก หน้าแรก > รูปร่าง แล้วเลือกรูปร่างที่คุณต้องการ

ตัวเลือกรูปร่างแผนที่สามมิติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×