เปลี่ยนรายการการเชื่อมโยงบนโฮมเพจ SharePoint

เปลี่ยนรายการการเชื่อมโยงบนโฮมเพจ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เป็น SharePoint หรือผู้ดูแลของบริษัท คุณสามารถแนะนำไซต์ และเนื้อหาคุณต้องการบนโฮมเพจ SharePoint ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงรายการการเชื่อมโยง ทางด้านซ้าย

หมายเหตุ: 

เมื่อต้องการดูโฮมเพจSharePoint ในOffice 365:

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน Office 365 สำหรับวิธีใช้ ให้ดู ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ได้ที่ใด

 2. ที่มุมบนซ้ายของหน้า ให้เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 จากนั้นเลือกไทล์ SharePoint (ชื่อเดิมคือไทล์ ไซต์) หรือคลิก SharePoint (ชื่อเดิมคือ ไซต์) ที่ด้านบนของหน้า

ไทล์ไซต์ใน Office 365

คุณจะเห็นรายการการเชื่อมโยง ทางด้านซ้ายของหน้า

โฮมเพจของแสดงรายการการเชื่อมโยงกับปุ่มแก้ไข

 1. คลิกแก้ไข ที่ด้านบนสุดของรายการ

  รายการการเชื่อมโยงกับคำสั่งแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแก้ไข คุณไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเชื่อมโยง ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยง เลือก+ เพิ่ม

  เพิ่มคำสั่งลิงก์

 3. กรอกข้อความจะแสดง และที่อยู่ ในกล่องโต้ตอบลิงก์ใหม่

  กล่องโต้ตอบลิงก์ใหม่

 4. คลิกลองลิงก์ เพื่อตรวจสอบลิงก์

 5. คลิก บันทึก

  ลิงก์ใหม่จะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ลิงก์ปรากฏ คุณสามารถลาก แล้วปล่อยภายในรายการ

 6. เมื่อต้องการออกจากโหมดแก้ไข คลิกเสร็จสิ้น เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

 1. คลิกแก้ไข ที่ด้านบนสุดของรายการ

  รายการการเชื่อมโยงกับคำสั่งแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแก้ไข คุณไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเชื่อมโยง ติดต่อผู้ดูแลของบริษัทของคุณ

 2. คลิกการเชื่อมโยงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. กรอกข้อความจะแสดง และที่อยู่ ในกล่องโต้ตอบแก้ไขลิงก์

  แก้ไขลิงก์กล่องโต้ตอบ

 4. คลิกลองลิงก์ เพื่อตรวจสอบลิงก์

 5. คลิก บันทึก

 6. เมื่อต้องการออกจากโหมดแก้ไข คลิกเสร็จสิ้น เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

  เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ลิงก์ปรากฏ คุณสามารถลาก แล้วปล่อยภายในรายการ

 1. คลิกแก้ไข ที่ด้านบนสุดของรายการ

  รายการการเชื่อมโยงกับคำสั่งแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแก้ไข คุณไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเชื่อมโยง ติดต่อผู้ดูแลของบริษัทของคุณ

 2. ลาก แล้วปล่อยแต่ละลิงก์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการภายในรายการ

 3. เมื่อต้องการออกจากโหมดแก้ไข คลิกเสร็จสิ้น เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

 1. คลิกแก้ไข ที่ด้านบนสุดของรายการ

  รายการการเชื่อมโยงกับคำสั่งแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแก้ไข คุณไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเชื่อมโยง ติดต่อผู้ดูแลของบริษัทของคุณ

 2. คลิกX

  ลบลิงก์ออกจากรายการการเชื่อมโยง

 3. คลิกลบ ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน

 4. เมื่อต้องการออกจากโหมดแก้ไข คลิกเสร็จสิ้น เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เพิ่มระดับไซต์แบบกำหนดเองในมุมมองคลาสสิกของหน้าไซต์ SharePoint ส่วนลิงก์โฮมเพจของ SharePoint จะถูกสร้างขึ้น ด้วยไซต์เหล่านั้นไว้ล่วงหน้า จำนวนประชากรของเพิ่มระดับไซต์ในรายการการเชื่อมโยงก่อนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อผู้ใช้คนแรกเยี่ยมชมหน้าแรกของ SharePoint ใหม่ ถ้าคุณกลับไปยังมุมมองคลาสสิก และเปลี่ยนเพิ่มระดับไซต์ เปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลในรายการการเชื่อมโยงบนโฮมเพจ SharePoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×