เปลี่ยนระยะห่างในเอกสาร Word บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่าง หรือนำ ระหว่างบรรทัดของข้อความ หรือ ระหว่างย่อหน้าใน Word บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารเว้นระยะห่างระหว่างค่าสองครั้ง

บนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ Android ของคุณ

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสาร กดค้างไว้ในเอกสาร แล้ว แตะที่เลือกทั้งหมด บนแถบคำสั่งที่ปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะแท็บหน้าแรก และจากนั้น แตะไอคอนย่อหน้า

  ไอคอนย่อหน้า

  บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ แล้ว แตะจัดรูปแบบย่อหน้า ภายใต้หน้าแรก

 3. แตะเมนูระยะห่างบรรทัด แล้วเลือกระยะห่างระหว่างบรรทัดที่คุณต้องการ จาก 1.0 3.0

  เมนูระยะห่างบรรทัด

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสาร กดค้างไว้ในเอกสาร แล้ว แตะที่เลือกทั้งหมด บนแถบคำสั่งที่ปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะแท็บหน้าแรก และจากนั้น แตะไอคอนย่อหน้า

  ไอคอนย่อหน้า

  บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ แล้ว แตะจัดรูปแบบย่อหน้า ภายใต้หน้าแรก

 3. แตะหนึ่งตัวเลือกระยะห่างย่อหน้า (ตัวเลือกจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับระยะห่างที่นำไปใช้แล้ว)

  ตัวเลือกระยะห่างย่อหน้า

  • เพิ่มระยะห่างก่อนย่อหน้า

  • เพิ่มช่องว่างหลังย่อหน้า

  • เอาระยะห่างก่อนย่อหน้า

  • เอาช่องว่างหลังย่อหน้า

บน iPad หรือ iPhone ของคุณ

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเลือกเอกสารทั้งหมด แตะค้างไว้ในเอกสาร แล้ว แตะที่เลือกทั้งหมด บนแถบคำสั่งที่ปรากฏขึ้น

 2. บน iPad ของคุณ แตะแท็บหน้าแรก และจากนั้น แตะไอคอนระยะห่างบรรทัด

  ไอคอนระยะห่างบรรทัด iPad

  บน iPhone ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบน ของหน้าจอของคุณ จาก นั้น ในเมนูหน้าแรก เลือกระยะห่างบรรทัด

 3. แตะเมนูระยะห่างบรรทัด แล้วเลือกระยะห่างระหว่างบรรทัดที่คุณต้องการ จาก 1.0 3.0

  แสดงรายการตัวเลือกระยะห่างใน Word for iPad

นอกเหนือจากการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัด จะไม่มีตัวเลือกพิเศษสำหรับการเปลี่ยนระยะห่างก่อน หรือ หลังย่อหน้าใน Word for iPad หรือ Word for iPhone

บนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ Windows ของคุณ

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเลือกเอกสารทั้งหมด แตะในเอกสาร จากนั้น แตะเลือกทั้งหมด บนแถบคำสั่งที่ปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บเล็ต Windows ของคุณ แตะแท็บหน้าแรก และจากนั้น แตะไอคอนเส้นและระยะห่างย่อหน้า

  ไอคอนเส้นและระยะห่างย่อหน้า

  บน Windows phone ของคุณ แตะ อื่นๆ เพิ่มเติม ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ แล้ว แตะจัดรูปแบบย่อหน้า ภายใต้หน้าแรก

 3. แตะเมนูระยะห่างบรรทัด แล้วเลือกระยะห่างระหว่างบรรทัดที่คุณต้องการ จาก 1.0 3.0

  ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเลือกเอกสารทั้งหมด แตะในเอกสาร จากนั้น แตะเลือกทั้งหมด บนแถบคำสั่งที่ปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บเล็ต Windows ของคุณ แตะแท็บหน้าแรก และจากนั้น แตะไอคอนเส้นและระยะห่างย่อหน้า

  ไอคอนเส้นและระยะห่างย่อหน้า

  บน Windows phone ของคุณ แตะ อื่นๆ เพิ่มเติม ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ แล้ว แตะจัดรูปแบบย่อหน้า ภายใต้หน้าแรก

 3. แตะหนึ่งตัวเลือกระยะห่างย่อหน้า (ตัวเลือกจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับระยะห่างที่นำไปใช้แล้ว)

  ตัวเลือกระยะห่างย่อหน้า

  • เพิ่มระยะห่างก่อนย่อหน้า

  • เพิ่มช่องว่างหลังย่อหน้า

  • เอาระยะห่างก่อนย่อหน้า

  • เอาช่องว่างหลังย่อหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×