เปลี่ยนระยะห่างในเอกสาร Word บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่าง หรือนำ ระหว่างบรรทัดของข้อความ หรือ ระหว่างย่อหน้าใน Word บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารเว้นระยะห่างระหว่างค่าสองครั้ง

บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสาร กดค้างไว้ในเอกสาร แล้ว แตะที่เลือกทั้งหมด บนแถบคำสั่งที่ปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะแท็บหน้าแรก และจากนั้น แตะไอคอนย่อหน้า

  ไอคอนย่อหน้า

  บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ และจากนั้น แตะจัดรูปแบบย่อหน้า ภายใต้หน้าแรก

 3. แตะเมนูระยะห่างบรรทัด แล้วเลือกระยะห่างระหว่างบรรทัดที่คุณต้อง จาก 1.0 3.0

  เมนูระยะห่างบรรทัด

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยน เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสาร กดค้างไว้ในเอกสาร แล้ว แตะเลือกทั้งหมด บนแถบคำสั่งที่ปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะแท็บหน้าแรก และจากนั้น แตะไอคอนย่อหน้า

  ไอคอนย่อหน้า

  บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ แล้ว แตะจัดรูปแบบย่อหน้า ภายใต้หน้าแรก

 3. แตะหนึ่งตัวเลือกระยะห่างย่อหน้า (ตัวเลือกจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับระยะห่างใช้อยู่แล้ว)

  ตัวเลือกระยะห่างย่อหน้า

  • เพิ่มระยะห่างก่อนย่อหน้า

  • เพิ่มช่องว่างหลังย่อหน้า

  • เอาระยะห่างก่อนย่อหน้า

  • เอาช่องว่างหลังย่อหน้า

บน iPhone หรือ iPad

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเลือกเอกสารทั้งหมด แตะค้างไว้ในเอกสาร แล้ว แตะที่เลือกทั้งหมด บนแถบคำสั่งที่ปรากฏขึ้น

 2. บน iPad ของคุณ แตะแท็บหน้าแรก และจากนั้น แตะไอคอนระยะห่างบรรทัด

  ไอคอนระยะห่างบรรทัด iPad

  บน iPhone ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบน ของหน้าจอของคุณ จาก นั้น ในเมนูหน้าแรก เลือกระยะห่างบรรทัด

 3. แตะเมนูระยะห่างบรรทัด แล้วเลือกระยะห่างระหว่างบรรทัดที่คุณต้อง จาก 1.0 3.0

  แสดงรายการตัวเลือกระยะห่างใน Word สำหรับ iPad

นอกเหนือจากการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัด กำลังเลือกไม่พิเศษสำหรับการเปลี่ยนระยะห่างก่อน หรือ หลังย่อหน้าใน Word for iPad หรือ Word for iPhone

บนแท็บเล็ต Windows หรือโทรศัพท์ของคุณ

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเลือกเอกสารทั้งหมด แตะในเอกสาร จากนั้น แตะเลือกทั้งหมด บนแถบคำสั่งที่ปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บเล็ต Windows ของคุณ แตะแท็บหน้าแรก และจากนั้น แตะไอคอนเส้นและระยะห่างย่อหน้า

  ไอคอนเส้นและระยะห่างย่อหน้า

  บน Windows phone ของคุณ แตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ แล้ว แตะจัดรูปแบบย่อหน้า ภายใต้หน้าแรก

 3. แตะเมนูระยะห่างบรรทัด แล้วเลือกระยะห่างระหว่างบรรทัดที่คุณต้องการ จาก 1.0 3.0

  ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเลือกเอกสารทั้งหมด แตะในเอกสาร จากนั้น แตะเลือกทั้งหมด บนแถบคำสั่งที่ปรากฏ

 2. บนแท็บเล็ต Windows ของคุณ แตะแท็บหน้าแรก และจากนั้น แตะไอคอนเส้นและระยะห่างย่อหน้า

  ไอคอนเส้นและระยะห่างย่อหน้า

  บน Windows phone ของคุณ แตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ แล้ว แตะจัดรูปแบบย่อหน้า ภายใต้หน้าแรก

 3. แตะหนึ่งตัวเลือกระยะห่างย่อหน้า (ตัวเลือกจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับระยะห่างที่นำไปใช้แล้ว)

  ตัวเลือกระยะห่างย่อหน้า

  • เพิ่มระยะห่างก่อนย่อหน้า

  • เพิ่มช่องว่างหลังย่อหน้า

  • เอาระยะห่างก่อนย่อหน้า

  • เอาช่องว่างหลังย่อหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×