เปลี่ยนระยะห่างเส้นตาราง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เส้นตารางช่วยทำให้คุณด้วยภาพเมื่อคุณกำลังจัดรูปแบบใน Office ใน PowerPoint และ Word คุณเปลี่ยนตัวเลือกระยะห่างเส้นตารางบางอย่าง ใน PowerPoint คุณสามารถเปลี่ยนเฉพาะทีวัด ตารางซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงความแม่นยำของการจัดแนววัตถุ ใน Word คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างเส้นตารางที่แสดงอยู่บนหน้า ด้วยการปรับระยะห่างแนวนอน และแนวตั้ง

PowerPoint

 1. ในมุมมองปกติ คลิกขวาบนพื้นที่ว่างหรือระยะขอบของภาพนิ่ง (ไม่พื้นที่สำรองไว้), แล้ว คลิ กเส้นตารางและเส้นบอกแนว

 2. ภายใต้การตั้งค่าเส้นตาราง ใส่การวัดที่คุณต้องการในรายการระยะห่าง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าเหล่านี้เป็น ค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอของคุณทั้งหมด คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการเปลี่ยน หรือยกเลิกการตั้งค่าเหล่านี้ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ เมื่อต้องการปิดเส้นตาราง ดูแสดง หรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint หรือ Excel

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยวัดใน PowerPoint ดูเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัดจากนิ้วเป็นเซนติเมตร

Word

 1. บนเค้าโครง หรือเค้าโครงหน้า แท็บ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว แล้ว คลิ กตั้งค่าเส้นตาราง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่าง แนวนอนภายใต้การตั้งค่าเส้นตาราง ใส่การวัดที่คุณต้องการในรายการระยะห่างแนวนอน

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างแนวตั้ง ภายใต้การตั้งค่าเส้นตาราง ใส่การวัดที่คุณต้องการในรายการระยะห่างแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการขยายตารางรูปวาดเข้ากับขอบของเอกสาร ภายใต้ที่จุดเริ่มต้นของตาราง ล้างกล่องกาเครื่องหมายใช้ระยะขอบ

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะบางเส้นตาราง ภายใต้แสดงเส้นตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเส้นตารางบนหน้าจอ แล้ว คลิกจำนวนของเส้นตารางที่คุณต้องการแสดงในตัวแนวตั้งทุก หรือแนวนอนทุก รายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยน หรือยกเลิกการตั้งค่าเหล่านี้ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ เมื่อต้องการปิดเส้นตาราง ดูแสดง หรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint หรือ Excel

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าเหล่านี้เป็น ค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารของคุณทั้งหมด คลิกเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint หรือ Excel

เปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัดใน PowerPoint จากนิ้วเป็นเซนติเมตร

จัดแผนภูมิ รูปภาพ และวัตถุให้ชิดกับเส้นตารางเพื่อจัดแนวหรือจัดรูปแบบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×