เปลี่ยนระยะห่างเส้นตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เส้นตารางช่วยทำให้คุณด้วยภาพเมื่อคุณกำลังจัดรูปแบบใน Office ใน PowerPoint และ Word คุณเปลี่ยนตัวเลือกระยะห่างเส้นตารางบางอย่าง ใน PowerPoint คุณสามารถเปลี่ยนเฉพาะทีวัด ตารางซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงความแม่นยำของการจัดแนววัตถุ ใน Word คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างเส้นตารางที่แสดงอยู่บนหน้า ด้วยการปรับระยะห่างแนวนอน และแนวตั้ง

PowerPoint

 1. ในมุมมองปกติ คลิกขวาบนพื้นที่ว่างหรือระยะขอบของภาพนิ่ง (ไม่พื้นที่สำรองไว้), แล้ว คลิ กเส้นตารางและเส้นบอกแนว

 2. ภายใต้การตั้งค่าเส้นตาราง ใส่การวัดที่คุณต้องการในรายการระยะห่าง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าเหล่านี้เป็น ค่าเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอของคุณทั้งหมด คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการเปลี่ยน หรือยกเลิกการตั้งค่าเหล่านี้ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ เมื่อต้องการปิดเส้นตาราง ดูแสดง หรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint หรือ Excel

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยวัดใน PowerPoint ดูเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัดจากนิ้วเป็นเซนติเมตร

Word

 1. บนเค้าโครง หรือเค้าโครงหน้า แท็บ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว แล้ว คลิ กตั้งค่าเส้นตาราง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่าง แนวนอนภายใต้การตั้งค่าเส้นตาราง ใส่การวัดที่คุณต้องการในรายการระยะห่างแนวนอน

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างแนวตั้ง ภายใต้การตั้งค่าเส้นตาราง ใส่การวัดที่คุณต้องการในรายการระยะห่างแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการขยายตารางรูปวาดเข้ากับขอบของเอกสาร ภายใต้ที่จุดเริ่มต้นของตาราง ล้างกล่องกาเครื่องหมายใช้ระยะขอบ

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะบางเส้นตาราง ภายใต้แสดงเส้นตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเส้นตารางบนหน้าจอ แล้ว คลิกจำนวนของเส้นตารางที่คุณต้องการแสดงในตัวแนวตั้งทุก หรือแนวนอนทุก รายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยน หรือยกเลิกการตั้งค่าเหล่านี้ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ เมื่อต้องการปิดเส้นตาราง ดูแสดง หรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint หรือ Excel

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าเหล่านี้เป็น ค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารของคุณทั้งหมด คลิกเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

แสดง หรือซ่อนเส้นตารางใน Word, PowerPoint หรือ Excel

เปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัดใน PowerPoint จากนิ้วเป็นเซนติเมตร

จัดแผนภูมิ รูปภาพ และวัตถุให้ชิดกับเส้นตารางเพื่อจัดแนวหรือจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×