เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถควบคุมช่องว่างแนวตั้งระหว่างบรรทัดของข้อความในเอกสารของคุณโดยการตั้งค่าระยะห่างบรรทัด หรือ คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าในเอกสารของคุณโดยการตั้งค่าระยะห่างก่อน หรือระยะห่างหลังย่อหน้าแนวตั้ง คุณยังสามารถเลือกที่จะเก็บบรรทัดของข้อความอยู่ด้วยกัน หรือให้ย่อหน้าอยู่ด้วยกันบนหน้า

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดในเอกสารทั้งเอกสาร

 1. คลิก ออกแบบ แล้วคลิก ระยะห่างของย่อหน้า
  บนแท็บออกแบบ มีการเน้นที่ระยะห่างย่อหน้า

 2. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ถ้าคุณต้องการหนึ่ง ช่องเอกสารของคุณ เลือก ไม่มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า

การทำเช่นนี้จะเข้าไปแทนที่การตั้งค่าของสไตล์ที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน ถ้าในภายหลังคุณต้องการกลับไปใช้การตั้งค่าเดิม ให้คลิก ออกแบบ > ระยะห่างย่อหน้า แล้วเลือกตัวเลือกภายใต้ ชุดสไตล์ ตัวเลือกนั้นอาจเป็น ค่าเริ่มต้น ตามที่แสดงไว้ด้านบน หรือชื่อสไตล์ที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน

เปลี่ยนระยะห่างบรรทัดในส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับเฉพาะส่วนของเอกสาร ให้ทำดังนี้

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกที่ปุ่ม ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า
  ระยะห่างบรรทัด ถูกเน้นไว้บนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกตัวเลขของช่องว่างบรรทัดที่คุณต้องการ หรือคลิก ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด ที่ด้านล่างของเมนู แล้วเลือก ตัวเลือกที่คุณต้องการในการ ย่อหน้า กล่องโต้ตอบภายใต้ ห่าง
  ในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ส่วน ระยะห่าง ถูกเน้น
  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างก่อน หรือ หลังย่อหน้าในข้อความคุณเลือกแต่ละ คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก ก่อน หรือ หลังจาก และใส่ระยะห่างที่คุณต้องการ

ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า

คำบรรยายภาพ 1 ระยะห่างบรรทัด

คำบรรยายภาพ 2 ระยะห่างระหว่างย่อหน้า

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัด

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด ปุ่ม ระยะห่างบรรทัด จากนั้นคลิกระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการ

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างย่อหน้า

  หมายเหตุ: เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการฟอร์แมต

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด ปุ่ม ระยะห่างบรรทัด จากนั้นคลิก ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

 3. ภายใต้ ระยะห่าง ในกล่อง ก่อน หรือ หลัง ใส่ระยะห่างย่อหน้าที่คุณต้องการ

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดหรือย่อหน้าสำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมด

เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่ Word จะใช้ เทมเพลต Normal เพื่อกำหนดการตั้งค่า เช่น ระยะห่างระหว่างบรรทัด และระยะห่างระหว่างย่อหน้า ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าในเทมเพลตนี้ เอกสารใหม่ที่คุณสร้างจะใช้การตั้งค่าใหม่

 1. บนเมนู ไฟล์ ให่คลิก เปิด จากนั้นดับเบิลคลิก /Users/ username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/Normal.dotm

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้ Mac OS X 10.7 (Lion) โฟลเดอร์ไลบรารีจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการค้นหาโฟลเดอร์ไลบรารีจากกล่องโต้ตอบ เปิด ให้กด COMMAND + SHIFT + G และในกล่อง ไปที่โฟลเดอร์ ให้พิมพ์ ~/Library

 2. ดับเบิลคลิก Normal.dotm

  เทมเพลต Normal จะเปิดขึ้น

 3. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด ปุ่ม ระยะห่างบรรทัด จากนั้นให้ทำตามต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัด

  คลิกระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้า

  ให้คลิก ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด จากนั้นภายใต้ ระยะห่าง ในกล่อง ก่อน หรือ หลัง ให้ใส่ระยะห่างย่อหน้าที่คุณต้องการ

 4. บันทึกแล้วปิดเทมเพลต Normal

งานระยะห่างบรรทัดเพิ่มเติม

 1. คลิกย่อหน้าที่คุณต้องการให้เก็บบรรทัดไว้ด้วยกัน

 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน

 1. คลิกในย่อหน้าแรกของสองย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกันบนหน้า

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเก็บมากกว่าสองย่อหน้าไว้ด้วยกัน ให้เลือกทั้งหมดยกเว้นย่อหน้าสุดท้าย

 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน

ดูเพิ่มเติม

จัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×