จัดรูปแบบข้อความ

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดใน Word

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดใน Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีหลายเหตุผลที่คุณอาจต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด หรือเรียกว่า ด้านหน้า ในเอกสาร Word วิธีที่เร็วที่สุดในการเปลี่ยนจำนวนระยะห่างระหว่างบรรทัดข้อความหรือระหว่างย่อหน้าสำหรับทั้งเอกสารคือการใช้ตัวเลือก ระยะห่างย่อหน้า บนแท็บ ออกแบบ ซึ่งจะเปลี่ยนระยะห่างทั้งสองอย่างในคราวเดียวกัน

คุณต้องการทำอะไร

 1. เลือก ออกแบบ > ระยะห่างของย่อหน้า

  ตัวเลือก ระยะห่างย่อหน้า บนแท็บ ออกแบบ

 2. ภายใต้ ในตัว ให้ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณไปไว้เหนือตัวเลือกระยะห่างแต่ละรายการ แล้วสังเกตว่าระยะห่างบรรทัดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะเข้าไปแทนที่การตั้งค่าของสไตล์ที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน ถ้าคุณต้องการกลับไปใช้การตั้งค่าเดิม ให้เลือก ออกแบบ > ระยะห่างย่อหน้า แล้วเลือกตัวเลือกภายใต้ ชุดสไตล์ ตัวเลือกนั้นอาจเป็น ค่าเริ่มต้น ตามที่แสดงไว้ด้านบน หรือแสดงชื่อของสไตล์ปัจจุบัน

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณตัดสินใจว่าต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดสำหรับทั้งเอกสาร และไม่ต้องการระบุเฉพาะย่อหน้า ให้กด Ctrl+A ซึ่งปุ่มผสานดังกล่าวจะเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณ

 2. เลือก หน้าแรก > ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า

  ตัวเลือก ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า แสดงบนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกจำนวนของระยะห่างระหว่างบรรทัดที่คุณต้องการ หรือเลือก ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ภายใต้ ระยะห่าง ดังนี้

  ตัวเลือก ระยะห่าง ถูกเน้นในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้าแล้ว ในกล่อง ก่อน หรือ หลัง ให้ใส่จำนวนระยะห่างที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ดูปรับการเยื้องและระยะห่าง

ระยะห่างบรรทัดเริ่มต้นใน Word คือ 1.15 นิ้ว ตามค่าเริ่มต้น ย่อหน้าจะตามด้วยบรรทัดเปล่าและหัวเรื่องจะมีช่องว่างอยู่ด้านบน

 1. เลือก หน้าแรก > ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า > ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

 2. ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า ภายใต้ระยะห่าง เลือกรายการในเมนูดรอปดาวน์ระยะห่างบรรทัด เพื่อปรับระยะห่างบรรทัด

  สกรีนช็อตกล่องโต้ตอบย่อหน้าใน Word ที่แสดงแท็บการเยื้องและระยะห่าง

 3. เปลี่ยนระยะห่างย่อหน้าในกล่อง ก่อน และ หลัง ตามต้องการ จากนั้นเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือก เอกสารทั้งหมดโดยอิงจากเทมเพลตทั่วไป > ตกลง

  กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนการจัดแนวย่อหน้า การเยื้อง และระยะห่างเริ่มต้น

คุณต้องการทำอะไร

ใน Microsoft Office Word 2007 ระยะห่างเริ่มต้นสำหรับชุดสไตล์ด่วนส่วนใหญ่ถูกตั้งไว้ที่ 1.15 ระหว่างบรรทัด และบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้า

เปลี่ยนระยะห่างบรรทัดในเอกสารที่มี

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับทั้งเอกสาร คือ นำชุดสไตล์ด่วนที่ใช้ระยะห่างที่คุณต้องการไปใช้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับบางส่วนในเอกสาร คุณสามารถเลือกย่อหน้าและเปลี่ยนการตั้งค่าระยะห่างของย่อหน้าได้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก เปลี่ยนสไตล์

 2. ชี้ไปที่ ชุดสไตล์ แล้วชี้ไปที่ชุดสไตล์ต่างๆ ใช้การแสดงตัวอย่างแบบสด โปรดสังเกตว่าช่องว่างระหว่างบรรทัดเปลี่ยนแปลงจากชุดสไตล์หนึ่งไปอีกชุดสไตล์หนึ่งอย่างไร

  หมายเหตุ: เช่น ชุดสไตล์ดั้งเดิม ใช้ระยะห่างเดี่ยว ชุดสไตล์ต้นฉบับ ให้ระยะห่างสองเท่า

 3. เมื่อคุณเห็นระยะห่างที่ต้องการ ให้คลิกชื่อชุดสไตล์

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด

  รูป Ribbon

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกจำนวนระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการ

   เช่น คลิก 2.0 เพื่อเว้นระยะห่างสองเท่าสำหรับย่อหน้าที่เลือก คลิก 1.0 เพื่อเว้นระยะห่างหนึ่งเท่าที่ใช้ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า คลิก 1.15 เพื่อเว้นระยะห่างหนึ่งเท่าที่ใช้ใน Word 2007

  • คลิก ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ ระยะห่าง ดูรายการตัวเลือกที่พร้อมใช้งานต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เดี่ยว    ตัวเลือกนี้เหมาะกับ ฟอนต์ ที่ใหญ่ที่สุดในบรรทัดดังกล่าว และมีพื้นที่ว่างเพิ่มเติมจำนวนน้อย จำนวนพื้นที่ว่างเพิ่มเติมจะต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับฟอนต์ที่ใช้

1.5 บรรทัด    ตัวเลือกนี้เว้นระยะห่างเท่ากับหนึ่งและหนึ่งเท่าครึ่งของระยะห่างบรรทัดเดี่ยว

สองเท่า    ตัวเลือกนี้จะเว้นระยะห่างเป็นสองเท่าของระยะห่างบรรทัดเดี่ยว

น้อยที่สุด    ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะห่างบรรทัดขั้นต่ำเพื่อให้เหมาะกับฟอนต์หรือกราฟิกในบรรทัดที่มีขนาดใหญ่

ค่าแน่นอน    ตัวเลือกนี้ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดคงที่ ซึ่งแสดงเป็นพอยต์ เช่น ถ้าข้อความมีขนาด 10 พอยต์ คุณสามารถระบุระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น 12 พอยต์ได้

หลายบรรทัด    ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะห่างบรรทัดที่สามารถระบุเป็นจำนวนที่มากกว่า 1 ได้ เช่น การตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 1.15 จะเพิ่มระยะห่างอีก 15 เปอร์เซ็นต์ และการตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 3 จะเพิ่มระยะห่างอีก 300 เปอร์เซ็นต์ (ระยะห่างสามเท่า)

หมายเหตุ: ถ้าในบรรทัดมีอักขระข้อความ กราฟิก หรือสูตรที่มีขนาดใหญ่ Word จะเพิ่มระยะห่างสำหรับบรรทัดดังกล่าว เมื่อต้องการเว้ระยะห่างบรรทัดทั้งหมดให้เท่าๆ กันภายในย่อหน้า ให้ใช้ระยะห่างเป็นค่าที่แน่นอน แล้วระบุจำนวนระยะห่างที่ใหญ่พอที่จะเหมาะกับอักขระหรือกราฟิกที่ใหญ่ที่สุดในบรรทัด ถ้ารายการขาดหาย ให้เพิ่มจำนวนระยะห่าง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าสำหรับทั้งเอกสาร คือ นำชุดสไตล์ด่วนที่ใช้ระยะห่างที่คุณต้องการไปใช้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าสำหรับบางส่วนในเอกสาร คุณสามารถเลือกย่อหน้าและเปลี่ยนการตั้งค่าระยะห่างก่อนและหลังย่อหน้าได้

ใช้ชุดสไตล์เพื่อเปลี่ยนระยะห่างย่อหน้าสำหรับทั้งเอกสาร

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก เปลี่ยนสไตล์

  ปุ่มเปลี่ยนลักษณะ

 2. ชี้ไปที่ ชุดสไตล์ แล้วชี้ไปที่ชุดสไตล์ต่างๆ ใช้การแสดงตัวอย่างแบบสด โปรดสังเกตว่าช่องว่างระหว่างบรรทัดเปลี่ยนแปลงจากชุดสไตล์หนึ่งไปอีกชุดสไตล์หนึ่งอย่างไร

  หมายเหตุ: ชุดสไตล์ Word 2007 ใช้ระยะห่างระหว่างย่อหน้าเป็นสองเท่าและเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมเหนือหัวเรื่อง

 3. เมื่อคุณเห็นระยะห่างที่ต้องการ ให้คลิกชื่อชุดสไตล์

เปลี่ยนระยะห่างก่อนและหลังของย่อหน้าที่เลือก

ย่อหน้าจะตามด้วยบรรทัดเปล่าตามค่าเริ่มต้น และหัวเรื่องจะมีพื้นที่ว่างเพิ่มเติมอยู่ด้านบน

 1. เลือกย่อหน้าก่อนหรือหลังที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่าง

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้า ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรข้างๆ ระยะห่างก่อนหน้า หรือ ระยะห่างหลังจาก แล้วใส่จำนวนระยะห่างที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×